trading platform CZ
Search TradingPlatforms
Home » obchodovani futures

S futures kontrakty získáte přístup na obchodní trhy, které by pro vás – jako pro drobného obchodníka – byly jen obtížně dostupné. Mezi tyto trhy patří drahé kovy, jako je zlato a stříbro, zemní plyn, ropa nebo pšenice. Obchodování futures kontraktů také můžete aplikovat na akcie, indexy a forex.

Jedním z hlavních lákadel obchodování futures v České republice spočívá v možnosti držet pozici dlouho nebo naopak velmi krátce. Při online obchodování futures můžete navíc použít pákový efekt až 1:30.

Obchodování futures je ale mnohem složitější a nelze jej redukovat na pouhý nákup nebo prodej aktiva, a proto jsme vytvořili tuto podrobnou příručku o obchodování futures v České republice. Vysvětlíme v ní, jak futures fungují, jaká rizika a příležitosti k dosažení zisku představují a jak si můžete založit vlastní obchodní účet ještě dnes.

Contents

INVESTUJTE DO FUTURES KONTRAKTŮ

Jak začít s obchodováním futures kontraktů (futures trading)

 • Zvolte si eToro s možností sociálního obchodování a širokou nabídku futures kontraktů
 • Otevřete si účet na eToro
 • Financujte váš účet
 • Vyberte si ze široké nabídky futures kontraktů
 • Otevřete vaši pozici a nastavte příkazy Stop Loss a Take Profit. Investováním do futures kontraktů prostřednictvím CFD můžete kontrakty držet dlouho (koupit) nebo krátce (prodat) a využít pákový efekt až 1:30.

Co je obchodování futures (Futures Trading)?

Futures kontrakty jsou velmi oblíbené finanční nástroje u zkušených investorů, protože umožňují obchodovat s budoucí hodnotou aktiva, aniž by bylo nutné předem převzít vlastnictví podkladového aktiva. Při obchodování futures tak musíte dopředu předpovědět, zda se hodnota podkladového aktiva zvýší nebo sníží v době, než vyprší platnost futures kontraktu.

Setkat se můžete například s obchodováním futures na ropu s 3měsíční platností. Pokud je cena kontraktu 50 USD za barel, musíte jednoduše určit, zda si myslíte, že ropa bude mít za tři měsíce vyšší, či nižší hodnotu, než je její aktuální cena. Pokud o ceně spekulujete správně, vyděláte.

Při obchodování futures platí, že nejste nuceni kontrakt držet až do doby, kdy končí jeho platnost. Naopak, kontrakt můžete obvykle kdykoliv prodat. To vám umožní si včas uzamknout zisky nebo zmírnit ztráty. Co se obchodovatelných trhů týče, je obchodování futures prakticky možné v jakékoliv třídě aktiv.

Obchodování futures tak zahrnuje vše od akcií, ropy, zemního plynu, měn, pšenice nebo zlata. V České republice vám při obchodování futures většina brokerů umožňuje nakupovat a prodávat kontrakty s využitím pákového efektu. Ten dosahuje až 1:30 u měn, 1:20 u zlata nebo hlavních indexů, a od 1:2 do 1:10 u jiných tříd aktiv.

Jak funguje obchodování futures v Česku?

Než začnete v České republice obchodovat futures, musíte se toho hodně naučit. Tato konkrétní oblast finančních trhů je totiž poněkud důmyslnější. To znamená, že než se do obchodování futures vrhnete, musíte nejprve velmi dobře pochopit, jaké možnosti obchodování a řízení rizik jsou vám k dispozici.

Níže naleznete vysvětlení klíčových pojmů, které při obchodování futures v České republice potřebujete znát.

Platnost všech futures kontraktů vyprší

Když investujete do tradičního aktiva, jako jsou například akcie, můžete je držet, jak dlouho chcete. Ať už je to 10 týdnů, 10 měsíců nebo 10 let – podkladové aktivum může zůstat ve vašem akciovém portfoliu neomezeně dlouho. To však neplatí v případě obchodování futures.

Naopak futures kontrakty mají vždy datum, kdy jejich platnost vyprší. Ve většině případů platí každý kontrakt po dobu 3 měsíců a jeho platnost vyprší třetí pátek příslušného měsíce. Když futures kontrakty vyprší, je třeba je vypořádat. To zjednodušeně znamená, že držitel futures kontraktu má zákonný závazek koupit nebo prodat podkladové aktivum.

Například:

 • Předpokládejme, že držíte futures kontrakty na akcie společnosti Ford Motors.
 • Futures kontrakt se skládá ze 100 jednotlivých akcií při ceně 6 USD za akcii.
 • Pokud stále držíte futures kontrakty v době, kdy vyprší jejich platnost, jste ze zákona povinni koupit 100 akcií společnosti Ford Motors za cenu 6 USD za akcii.
 • Vaše celkové výdaje by tedy v tomto případě činily 600 USD.

Zda jste dosáhli zisku, bude záviset na tržní hodnotě společnosti Ford Motors v době vypršení platnosti kontraktu. Jednoduše řečeno, pokud jste otevřeli dlouhou pozici na futures kontrakt a hodnota akcií Ford Motors byla v den vypršení jeho platnosti více než 6 USD za akcii, dosáhli jste zisku.

Všechny futures kontrakty mají cenu

Na výše uvedeném příkladu jsme nastínili situaci, ve které jste koupili futures kontrakt na Ford Motors při ceně 6 USD za akcii. To znamená, že si můžete koupit akcie za výše uvedenou cenu v momentě, kdy kontrakt vyprší.

To však neodráží aktuální tržní hodnotu příslušného aktiva. V době, kdy jste si koupili 3měsíční futures kontrakt, mohla být cena akcie společnosti Ford Motors 5,50 USD.

Uvedená cena akcie ve výši 6 USD, která byla součástí vašeho futures kontraktu, je tržní odhad ceny, kterou budou akcie Ford Motors mít za tři měsíce.

Vaším úkolem je proto přesně určit, zda budou mít akcie v den splatnosti vyšší či naopak nižší hodnotu, než je cena futures kontraktu. Při obchodování futures v České republice zůstává tento koncept konstantní napříč všemi třídami aktiv.

Minimální množství futures kontraktu

Když kupujete nebo prodáváte futures kontrakt, zavazujete se k určitému objemu aktiva. V případě obchodování s akciemi se jeden futures kontrakt obvykle skládá ze 100 jednotlivých akcií. U jiných tříd aktiv může být toto číslo vyšší nebo nižší.

Například:

 • Na trhu s ropou WTI (West Texas Intermediate) se 1 futures kontrakt bude rovnat 1 000 barelům ropy.
 • Při ceně 40 USD za barel by výdaje na jeden futures kontrakt představovaly 40 000 USD.

Dobrou zprávou však je, že většina obchodníků při vstupu na trh s futures využívá pákový efekt. To znamená, že jim stačí pouze malé procento z celkové hodnoty futures kontraktu. V oblasti obchodování futures v České republice jsou však drobní obchodníci omezeni maximálním pákovým poměrem 1:30.

Jestliže tedy nechcete riskovat ztrátu stovek tisíc korun, abyste se na trh s futures vůbec dostali, pak pro vás bude cenově mnohem efektivnější obchodovat s CFD na futures. Více o tomto typu obchodování se dozvíte níže.

Dlouhá nebo krátká pozice

Jakmile zmapujete základní pole zvoleného trhu s futures, musíte se rozhodnout, zda chcete jít do dlouhé nebo krátké pozice. Zjednodušeně řečeno to znamená, že si musíte určit, jestli se hodnota aktiva zvýší nebo sníží, a to k datu nebo před datem vypršení platnosti futures kontraktu.

Například:

 • Řekněme, že 3měsíční futures kontrakt na zlato má cenu 1 800 USD za unci.
 • Pokud si myslíte, že hodnota zlata v nadcházejících 3 měsících překročí tuto cenu, půjdete do “dlouhé pozice” (going long).
 • Pokud si myslíte opak, pak půjdete do “krátké pozice” (going short).

To je v porovnání s tradičními aktivy hlavní výhoda obchodování futures, neboť máte možnost těžit z rostoucích i klesajících trhů. Jinými slovy, pokud si myslíte, že hodnota aktiva pravděpodobně poklesne, futures vám umožní tuto predikci využít.

Vydělávání peněz při obchodování futures kontraktů

Teď, když jste pochopili, jak obchodování futures v České republice funguje, musíme si vysvětlit, jakým způsobem investoři vydělávají peníze.

Níže naleznete několik jednoduchých příkladů obchodování futures, které vede k zisku.

Příklad 1: Vstupujete do dlouhé pozice na akcie společnosti Disney

Jak jsme vysvětlili dříve, v případě otevření dlouhé pozice při obchodování futures se domníváte, že hodnota podkladového aktiva vzroste před datem splatnosti kontraktu.

 • Aktuální cena akcií společnosti Disney činí 130 USD.
 • Kupujete 1 futures kontrakt na akcie Disney, který se skládá ze 100 jednotlivých akcií.
 • Futures kontrakt má 3měsíční dobu platnosti a smluvní cena je 140 USD za akcii.
 • Několik týdnů před vypršením platnosti kontraktu mají akcie Disney na burze NYSE cenu 150 USD.
 • To je o 10 USD vyšší cena než vaše smluvní cena ve výši 140 USD za akcii.
 • Proto se u vybraného brokera rozhodnete uzamknout vaše zisky prodejem futures kontraktu.
 • Jelikož se váš futures kontrakt skládá ze 100 akcií Disney, dosáhli jste celkového zisku 1 000 USD (10 x 100 USD).

Jak je znázorněno na výše uvedeném příkladu, většina obchodníků prodá futures kontrakt před datem splatnosti. To vám nejen umožňuje uzamknout vaše zisky, ale také omezit potenciální ztráty.

Příklad 2: Vstupujete do krátké pozice při obchodování futures na ropu

Nyní se podíváme na příklad krátké pozice při obchodování futures, do které vstupujete v případě, že se domníváte, že hodnota aktiva klesne.

 • Aktuální cena ropy je 30 USD za barel.
 • Kupujete 1 futures kontrakt na ropu, který se skládá z 1 000 jednotlivých barelů.
 • Futures mají 3měsíční dobu platnosti a cena činí 27 za barel.

Několik týdnů po uzavření obchodu OPEC oznamuje, že má v úmyslu zvýšit úroveň produkce, což bude mít za následek větší množství ropy.

 • Hodnota ropy začíná na otevřeném trhu klesat.
 • Několik dní před vypršením kontraktu má ropa cenu pouhých 20 USD za barel.
 • To je o 7 USD za barel méně než je vaše smluvní cena ve výši 27 USD.
 • Zisku tedy dosáhnete tím, že futures kontrakt prodáte.
 • Váš futures kontrakt se skládá z 1 000 barelů ropy, takže jste dosáhli celkového zisku 7 000 USD (7 x 1 000 USD).

Výše uvedený příklad ukazuje, jak vám obchodování futures v České republice dává příležitost profitovat také z klesajících trhů.

Obchodování futures v Česku: Podporované třídy aktiv

Obchodování futures vám umožňuje přístup na velké množství finančních trhů.

Patří sem:

Akciové Futures

Akciové futures nabízejí investorům komplikovanější způsob obchodování s akciemi. To je dáno tím, že můžete vstoupit jak do dlouhé, tak do krátké pozice, nebo těžit z pákového efektu.

Ve většině případů finanční instituce nabízí futures pouze na hlavní akcie. Nabízeny jsou například futures kontrakty na akcie předních hráčů FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100), jako je BP, Unilever a Diageo.

Pokud máte zájem o obchodování futures na americké akcie, budete mít přístup k mnohem širšímu počtu trhů. Například v technologickém prostoru tento segment zahrnuje například akcie společnosti Facebook, IBM, Amazon nebo Apple.

Komoditní futures

Komodity jsou obchodníky s futures často vyhledávaným druhem finančního nástroje. To je dáno tím, že s aktivy, jako je zlato a ropa, by bylo jinak obtížné obchodovat tradičním způsobem.

Museli byste si totiž projít složitým nákupem a fyzickým skladováním aktiva, což není pohodlný způsob obchodování. Místo toho obchodníci jednoduše koupí nebo prodají futures kontrakt, aniž by museli převzít vlastnictví aktiva.

Mezi oblíbené trhy obchodování s komoditami, které jsou k dispozici ve formě futures, patří:

 • Zlato
 • Stříbro
 • Platina
 • Ropa Brent
 • Ropa WTI
 • Zemní plyn
 • Pšenice
 • Cukr
 • Sójové boby

Dokud držitel kontraktu prodá futures kontrakt před datem jeho splatnosti, neexistuje povinnost převzít dodávku příslušné komodity.

Forexové futures

Futures jsou ideální pro obchodníky s měnami, kteří chtějí o cenách spekulovat dlouhodobě. Je to dáno tím, že jsou běžné trhy obchodování na forexu založeny na finančních produktech využívajících pákový efekt. Vzhledem k tomu, že se forex obvykle obchoduje v balíku o velikosti 3 000 000 CZK/USD, investoři tak mohou plně využít možností pákového efektu.

Pokud by nešlo využít pákový efekt, pak by obchodníci museli investovat obrovské množství peněz, jen aby získali přístup k požadovanému měnovému páru. Ačkoliv je obchodování forexu s pákovým efektem pro správu fondů přínosné, jeho hlavní nedostatek spočívá v poplatku za obchodování přes noc za každý den, kdy si pozici ponecháte otevřenou.

Je to jako úrokový poplatek, který platíte brokerovi za obchodování s více penězi, než kolik máte k dispozici na vašem účtu. Forexové obchodování je tedy nejvhodnější pro denní obchodování a není výhodné pro dlouhodobější strategie. Rozhodující je, že právě zde do hry vstupují forexové futures. Protože každá smlouva bude mít obvykle 3měsíční dobu platnosti,což vám umožní udržet vaši pozici otevřenou mnohem déle, aniž byste platili poplatky za financování přes noc.

Kryptoměnové futures

Skupina CME, která představuje jeden z největších světových trhů s deriváty, umožňuje institucionálním investorům zapojit se do obchodování futures na bitcoiny. Nicméně je tu podstatný minimální požadavek na hodnotu kontraktu.

Ten činí 5 bitcoinů na kontrakt, takže při současných cenách těsně nad 10 000 USD/BTC, budete muset na investici vynaložit alespoň 50 000 USD. Samozřejmě máte k dispozici pákový efekt, nicméně skupina CME je burza určená velkým investorům. Právě proto je pro drobné obchodníky výhodnější obchodování futures na kryptoměny ve formě CFD.

Nástroj CFD jednoduše umožňuje spekulovat o hodnotě bitcoinu, což znamená, že máte přístup na trh, aniž byste převzali vlastnictví podkladového kontraktu. Tím se vyhnete nutnosti investovat stovky tisíc korun.

Jaké jsou výhody obchodování futures v Česku?

Pokud si stále nejste jisti, zda je obchodování futures pro vás to pravé, níže uvádíme některé z hlavních výhod, které tento konkrétní segment obchodování nabízí.

Skvělé pro dlouhodobější obchody

Jak jsme již krátce poznamenali dříve, futures jsou skvělou alternativou k pákovým obchodním nástrojům CFD. S futures kontraktem můžete vaši pozici udržet otevřenou obvykle až 3 měsíce, aniž byste se museli starat o poplatky za obchodování přes noc. Musíte však zohlednit poplatky za obchodování futures s pákovým efektem, neboť těm se nevyhnete.

Zisk ze stoupajících a klesajících trhů

Pokud kupujete tradiční akcie, jediným způsobem jak můžete vydělat peníze (kromě dividend), je růst ceny akcií příslušné společnosti.

Při obchodování tradičních akcií se v případě poklesu hodnoty akcií dostáváte do nevýhodné pozice. Naproti tomu při obchodování futures můžete profitovat z rostoucích i klesajících trhů. Získáte tak při obchodování mnohem větší flexibilitu.

Pákový efekt

Většina platforem pro obchodování futures v České republice vám umožní využít pákový efekt. Díky němu máte možnost obchodovat s více penězi, než kolik máte na účtu, nicméně spolu s tím bude zvýšena nejen možnost potenciálního zisku, ale i ztráty.

Pokud jde o limity, jsou české platformy povinny dodržovat předpisy stanovené orgánem ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy). To znamená, že výše páky, kterou můžete použít na CFD futures kontrakty, bude záviset na konkrétní třídě aktiv, s nimiž jsou futures spojeny.

 • 1:30: Hlavní forexové páry
 • 1:20: Menší forexové páry, zlato a hlavní indexy
 • 1:10: Komodity (jiné než zlato), menší a exotické forexové páry
 • 1:5: Akciové CFD
 • 1:2: Kryptoměny

Předpokládejme například, že na vašem obchodním účtu disponujete částkou 15 000 CZK a futures obchodujete s pákou 1:10. To znamená, že skutečně obchodujete s 150 000 CZK. Jinými slovy, vaše zisky a ztráty budou desetkrát zesíleny.

Obtížný přístup na trhy

Před vznikem finančních derivátů bylo obchodování budoucí hodnoty aktiv, jako je ropa, pšenice a zlato, prakticky nemožné, a to zejména pro drobné obchodníky. V současnosti lze však obchodování futures v České republice provádět jednoduše pouhým kliknutím na tlačítko. Můžete tak obchodovat vše od sójových bobů, přes cukr a platinu po zemní plyn, aniž byste museli vlastnit nebo skladovat podkladové aktivum!

Jaká jsou rizika obchodování futures v Česku?

Stejně jako u všech finančních nástrojů i obchodování futures s sebou nese celou řadu rizik, která je třeba vzít v úvahu.

Mezi možná rizika patří:

 • Možnost ztráty peněz: Stejně jako při jakémkoliv jiném investování můžete obchodováním futures přijít o peníze. Musíte správně předpovědět, jakým směrem se budou trhy s největší pravděpodobností pohybovat, abyste vydělali peníze. Pokud tak neučiníte, zaznamenáte ztrátu.
 • Rizika pákového efektu: Ačkoliv je pákový efekt skvělý nástroj pro obchodování s více penězi, než kolik máte na vašem účtu, představuje také velké riziko. Zjednodušeně řečeno, pokud vaše futures pozice poklesne o více než je váš zůstatek marže, vaše pozice bude uzavřena.
 • Komplexnost: Obchodování futures kontraktů může být složité. Nejprve budete muset pochopit, jaká je doba platnosti kontraktu, realizační cena, minimální velikost šarže a další.
 • Vypořádání: Při nákupu futures kontraktu jste ze zákona povinni koupit nebo prodat aktivum k dohodnutému datu v budoucnosti. Zatímco většina obchodníků s futures prodá své kontrakty dříve, než vyprší jejich splatnost, neexistuje žádná záruka, že to budete moci udělat.

Než investujete reálné peníze, nejprve se ujistěte, že jste s výše uvedenými riziky plně obeznámeni a pochopili jste, jak přesně obchodování futures v České republice funguje.

Strategie obchodování futures

Vzhledem k tomu, že je obchodování futures kontraktů opravdu důmyslné a komplexní, existuje velké množství potenciálních strategií, které při obchodování můžete aplikovat.

Mezi hlavní strategie patří:

Korekce trhu

Když se cena aktiva dlouhodobě vyvíjí určitým směrem, každou chvíli dochází k tzv. korekci trhu. Korekce trhu nastává v momentě, kdy investoři opustí svou pozici, aby tak uzamkli zisky. Předpokládejme například, že se akcie společnosti Apple během 7 dnů zvýšily o 7 %.

Snaha některých investorů zpeněžit zisky může vést k propadu akcií Apple o 2 %. To však neznamená, že je vzestupný trend akcií Apple u konce.

Naopak, jedná se pouze o krátkodobou tržní korekci. V takovém případě by zkušený investor mohl obchodovat futures kontrakty na akcie společnosti Apple a otevřít dlouhou pozici (nákup). Tím by investor účinně vstoupil na trh se slevou 2 %. Za předpokladu a v momentě, kdy se vzestupný trend obnoví, investor by měl být schopen prodat své futures kontrakty se ziskem.

Zajišťovací obchody (Hedging)

Tato strategie se týká procesu snižování rizik otevřené pozice. Předpokládejme například, že máte investováno 600 000 CZK do ETF, které sleduje burza FTSE 100. S blížící se nejistotou Brexitu chcete vaše investice chránit. Zároveň nechcete vaše ETF zpeněžit.

Rozumným řešením by byl krátký prodej (short-selling) některých futures na burze FTSE 100. Přitom byste si koupili 3měsíční kontrakty, abyste se mohli rozhodnout, zda ponechat vaši pozici ETF otevřenou, nebo ji prodat. Teoreticky budete ze situace těžit bez ohledu na to, co se stane s hodnotou na FTSE 100, zatímco je futures kontrakt stále otevřený, protože jste pokryli obě možnosti.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je proces přijímání obchodních rozhodnutí na základě vývoje zpráv. Předpokládejme například, že společnost Amazon ve své zprávě o zisku oznámila, že prolomila tržní očekávání ohledně výnosů a provozního zisku. Tím by hodnota akcií Amazonu pravděpodobně krátkodobě vzrostla.

Zakoupením futures kontraktů na základě zprávy máte šanci se do obchodování zapojit na začátku očekávaného odrazu ceny akcií. Při udržování aktuálních informací o finančních zprávách máte v konečném důsledku nejlepší možnou šanci předpovědět, jakým směrem se bude pravděpodobně ubírat příslušný trh s futures.

Co je algoritmické obchodování futures?

V případě, že s investováním teprve začínáte, může pro vás být obchodování futures náročné. Proto byste měli zvážit výhody algoritmické strategie obchodování futures. V rámci této strategie se budete spoléhat na algoritmiku, která byla vytvořena za účelem obchodování futures vaším jménem.

Software nepřetržitě skenuje finanční trhy – neustále hledá trendy, které by mohly ovlivnit hodnotu daného aktiva. V případě, že se naskytne příležitost k zisku, algoritmika vstoupí do dlouhé nebo krátké pozice.

Je důležité si uvědomit, že software nemá schopnost vyhodnocovat aktuální novinky. Naopak je zaměřen výhradně na technickou stránku. Máte-li zájem o algoritmickou strategii obchodování futures, budete si muset vámi vybraného poskytovatele sami prozkoumat.

To znamená, že si musíte zjistit historické výsledky obchodování a jaké nástroje pro řízení rizik má software za úkol sledovat. Po zakoupení a stažení softwaru jej poté budete muset nainstalovat do obchodní platformy třetí strany, jako je například MT4.

Nejlepší platformy k obchodování futures v Česku

Chcete-li v České republice obchodovat futures, pak si nejprve musíte najít online brokera, který vyhovuje vašim potřebám. Ve srovnání s akciemi, dluhopisy a jinými tradičními aktivy existuje jen velmi málo platforem, které umožňují obchodování futures i drobným klientům.

Více brokerů však nyní nabízí obchodování futures prostřednictvím CFD. Prozkoumali jsme pro vás jednotlivé zprostředkovatele a níže uvádíme seznam nejlepších regulovaných platforem pro obchodování futures v roce 2021, které mohou využívat čeští investoři.

1. eToro

eToro Logo eToro je v České republice jednou z nejlepších CFD obchodních platforem. S tímto brokerem můžete obchodovat s řadou různých futures kontraktů prostřednictvím CFD. Všechny uskutečňované obchody jsou zcela bez provizí a probíhají na více než 2 000 různých trzích, které zahrnují širokou škálu tříd aktiv.

Tento broker také vyniká díky své obchodní platformě s integrovanou sociální obchodní sítí. Získáte tak možnost sledovat další obchodníky a zjistit, jaké prostředky nakupují a prodávají. Můžete také využít výhodnou funkci kopírování portfolií, která vám umožní automaticky napodobovat obchody profesionálních obchodníků.

Vlastní softwarové rozhraní eToro nepatří mezi ty nejpokročilejší, se kterými jsme se setkali. Platforma je nicméně snadno ovladatelná a získáte s ní více než stovkou integrovaných indikátorů a nástrojů k vytváření vývojových grafů. Hlavní omezení spočívá v tom, že nemůžete vytvářet vlastní technické studie.

Výhody:

 • Obchodování s 0% provizemi
 • Nákup futures prostřednictvím CFD
 • Konkurenční spready
 • Sociální obchodní síť
 • Nulové poplatky za vklad

Nevýhody:

 • Nelze vytvořit vlastní technické ukazatele

67 % drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

2. Capital.com

new capital.com logo Capital.com je broker, který je regulován orgány FCA a CySEC a nabízí vysokou míru ochrany a zabezpečení fondů. Nejenže s Capital.com můžete obchodovat 100% bez provize, ale ani za vklad či výběr si broker neúčtuje žádné poplatky.

Máte přístup k celé řadě futures prostřednictvím CFD a k dalším trhům. Ve skutečnosti umožňuje Capital.com přístup k obchodování na více než 3 000 světových trzích prostřednictvím CFD. Tento typ produktu vám umožňuje profitovat z rostoucích i klesajících trhů.

Účet lze otevřít za pár minut s minimálním vkladem ve výši pouhých 20 USD!

Výhody:

 • Regulace orgány FCA a CySEC
 • Snadno použitelná webová obchodní platforma
 • 0% provize za nákup a prodej
 • Obchodování na více než 3 000 trzích po celém světě
 • Nízký minimální vklad 20 USD
 • Nulové poplatky za vklad a výběr

Nevýhody:

 • K dispozici jsou pouze účty CFD

71,2 % drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

3. Plus500

Plus500 nabízí některé futures nástroje, s nimiž lze obchodovat prostřednictvím CFD a CFD opcí. Broker nabízí možnost obchodovat CFD na více než 2 000 různých nástrojích, které pokrývají širokou škálu nejrůznějších tříd aktiv.

Plus500 poskytuje obchodníkům online přístup ke snadno použitelnému grafickému softwaru, a to i prostřednictvím mobilní investiční aplikace. Software se dodává s téměř 100 předinstalovanými technickými indikátory a obsahuje užitečnou funkci upozornění na cenu.

Plus500 Ltd je veřejně obchodovatelná společnost působící na Londýnské burze cenných papírů a je součástí indexu FTSE 250. Skupina zahrnuje subjekty, které jsou celosvětově autorizovány a regulovány, včetně regulace orgány, jako je FCA, CySEC, ASIC a mnoho dalších.

Výhody:

 • Široký výběr CFD
 • Obchodování bez provize s nízkými spready
 • Obchodování s pákovým efektem až 100:1
 • Celosvětově regulováno
 • Mobilní obchodní aplikace s mnoha užitečnými funkcemi

Nevýhody:

 • Nepodporuje zpětnou kontrolu pomocí strategie “backtesting”(strategy backtesting)

80,5 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

4. Libertex

Libertex je regulován orgánem CySEC, čímž je zajištěna ochrana v oblasti bezpečnosti fondů. Tento zprostředkovatel navíc vyniká v tom, že si neúčtuje žádné spready!

Spread je rozdíl mezi kupní a prodejní cenou a je často nastaven brokerem. U Libertexu zaplatíte jen malou provizi za nákup a prodej. Na určité typy účtů můžete také získat 50% slevu na provizi.

Dále můžete obchodovat s CFD a s řadou dalších trhů, včetně měn, akcií a rozsáhlé nabídky kryptoměn. Obchodní platforma tohoto brokera je dostupná na webu a snadno se používá.

Výhody:

 • Regulace orgánem CySEC
 • Obchodování s 50% slevou na provize
 • Obchodování s nulovými spready!
 • Snadno použitelná online platforma
 • Přístup k více třídám aktiv

Nevýhody:

 • Nabízí pouze CFD

Riskujete váš kapitál.

5. AvaTrade

Trading 212 stock app AvaTrade je online platforma pro obchodování futures, která je regulována více jurisdikcemi. Specializuje se na nástroje CFD, pouhým kliknutím na tlačítko tak s AvaTrade získáte přístup k tisíci obchodovatelných trhů. Patří sem akcie, komodity, forex a kryptoměny.

Co se výběru obchodování futures týče, nabízí AvaTrade několik tříd aktiv. Spadají sem indexy, jako jako je FTSE 100 a Dow Jones, a také drahé kovy, jako je například zlato. Navíc se můžete věnovat obchodování futures kontraktů na vládní dluhopisy a zemědělské plodiny, jako je kukuřice, cukr a pšenice.

AvaTrade je oblíbenou volbou českých obchodníků, kteří hledají přístup k obchodování futures, aniž by byli zatěžováni poplatky. To je dáno tím, že si platforma neúčtuje žádné provize. Místo toho jsou veškeré poplatky již obsaženy ve spreadu. Další výhodou AvaTrade při obchodování futures je podpora platformy MT4. AvaTrade je také jedním z nejlepších brokerů poskytující platformu MT5. Nabízí dokonce i sociální obchodování prostřednictvím platformy Zulutrade!

To vám dává možnost využít algoritmického obchodního robota. Pokud se vám AvaTrade zamlouvá, můžete si snadno vytvořit účet online nebo prostřednictvím chytrého telefonu. Minimální vklady začínají na hodnotě 3 000 CZK a váš účet můžete okamžitě financovat prostřednictvím české debetní nebo kreditní karty. Další možností je učinit vklad bankovním převodem, nicméně počítejte s tím, že jejich zpracování může trvat několik dní.

Výhody:

 • Rozsáhlá oblast obchodování futures
 • 0% provize, veškeré poplatky v sobě obsahuje spread
 • Možnost obchodování akcií, komodit, forexu a digitálních měn
 • Regulováno několika jurisdikcemi
 • Žádné poplatky za vklad ani výběr
 • Minimální zůstatek na účtu pouhých 3 000 CZK

Nevýhody:

 • Výběr účtů či platforem by mohl být pro začínající obchodníky ohromující

79 % drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Jak začít obchodovat futures pomocí AvaTrade – podrobný návod

Poté, co jste načerpali informace potřebné pro obchodování futures, a to včetně rizik s ním spjatých, je načase zjistit, jak s obchodováním začít. Nyní vás provedeme procesem založení obchodního účtu. Níže naleznete podrobný návod k založení obchodního účtu u jednoho z námi nejlépe hodnocených brokerů AvaTrade.

Samozřejmě můžete svobodně používat libovolnou obchodní platformu podle vašeho výběru.

Krok 1: Otevřete si účet pro obchodování futures

Začněte otevřením účtu u zprostředkovatele AvaTrade. Nejprve budete muset odpovědět na několik otázek týkajících se vaší identity a obchodní historie. To by vám nemělo trvat déle než 5 minut.

Krok 2: Nahrajte doklad totožnosti

Budete požádáni o poskytnutí kopie pasu nebo řidičského průkazu. Tímto požadavkem si broker ověřuje vaši identitu.

Krok 3: Vložte prostředky

Proveďte první vklad jedním z podporovaných způsobů platby. Minimální vklad činí 100 USD.

Krok 4: Procházejte trhy s futures

Jakmile váš účet na AvaTrade zafinancujete, můžete začít procházet sekci věnovanou obchodování futures.

Krok 5: Obchodujte futures kontrakty

V momentě, kdy si vyberete trh pro obchodování futures, zvolíte si vaši pozici nákupu nebo prodeje.

Poté se vám zobrazí objednávkové pole, do kterého zadáte vklad a požadovaný pákový poměr. Jakmile potvrdíte objednávku, vaše pozice bude spojena s dostupnou tržní cenou.

Jak začít obchodovat futures pomocí eToro – podrobný návod

Jste připraveni začít s CFD obchodováním futures v České republice? Ukážeme vám, jak začít s eToro.

Krok 1: Otevřete si obchodní účet ETF

Začněte s eToro otevřením nového obchodního účtu. Na webu brokera klikněte na tlačítko “Tak se přidejte” a poté zadejte vaše uživatelské jméno a heslo spolu s celým jménem a e-mailovou adresou.

Z důvodu dodržení předpisů vás eToro vyžádá k ověření vaší totožnosti. Tento krok můžete provést online nahráním kopie pasu nebo řidičského průkazu spolu s kopií nedávného finančního výkazu nebo faktury za služby.

Krok 2: Financujte váš účet

Přidejte prostředky na váš obchodní účet eToro pomocí debetní nebo kreditní karty, elektronické peněženky, jako je Neteller nebo Skrill, či bankovním převodem. Mějte na paměti, že eToro při založení nového účtu vyžaduje učinění minimálního vkladu ve výši 200 USD.

Krok 3: Učiňte váš první CDF obchod futures

Přejděte na hlavní stránku eToro a procházejte různé trhy. S komoditními trhy, jako je kakao, ropa a další, se obvykle obchoduje právě prostřednictvím futures. Například obchodování s kakaem na eToro naleznete jako Futures kontrakt na kakao (Cocoa Futures Contract). Kliknutím na tlačítko “Obchodovat” můžete otevřít obchodní tiket, jak uvádí příklad níže:

Závěr

Zpočátku se může obchodování futures zdát obtížné. Pravdou zůstává, že je tato konkrétní oblast obchodování mnohem složitější než pouhý nákup a prodej aktiv.

Nicméně, pokud víte, jak obchodování futures funguje, máte možnost uskutečňovat mnohem důmyslnější obchody. Můžete tak volit mezi dlouhými a krátkými pozicemi a využívat pákový efekt. Kromě toho máte možnost vaši pozici opustit kdykoli před vypršením platnosti futures kontraktu.

Pokud chcete začít obchodovat futures kontrakty v České republice právě teď, eToro poskytuje široký výběr trhů a nízké poplatky. Láká vás to? Kliknutím na odkaz níže se můžete zaregistrovat a vytvořit si obchodní účet ještě dnes!

eToro – Nejlepší CFD platforma pro obchodování futures v Česku

67 % drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Časté dotazy

Jaký je rozdíl mezi futures kontrakty a opcemi?

Oba finanční nástroje umožňují obchodovat s budoucí hodnotou aktiva bez přímého vlastnictví. Nicméně futures a opce se od sebe liší zákonným požadavkem na nákup nebo prodej podkladového aktiva po vypršení platnosti. Zatímco opce vám dávají “právo” na koupi nebo prodej aktiva, s futures budete mít “povinnost” tak učinit, držíte-li futures kontrakty v den, kdy vyprší jejich platnost.

Co jsou CFD na futures?

CFD na futures vám umožní obchodování futures bez nutnosti nákupu nebo prodeje podkladového aktiva. Místo toho má CFD za úkol sledovat hodnotu futures kontraktu v reálném čase. To je důvod, proč mnoho obchodníků v Česku investuje spíše do CFD než do tradičních futures.

Jakou páku můžete získat při obchodování futures v Česku?

V České republice mohou drobní investoři obchodovat futures s pákovým efektem až 1:30 na hlavních devizových párech a s menším pákovým efektem na jiných třídách aktiv.

Jak dlouho platí futures kontrakty?

Na tradičním trhu s futures mají kontrakty obvykle 3měsíční dobu platnosti.

Kdy vyprší termínové smlouvy?

Futures kontrakty obvykle vyprší třetí pátek příslušného měsíce.

About vladimir
About vladimir

Vladimír Pospíšil je autor článků, analytik a investor z Českých Budějovic. Je zkušeným analytikem trhů a aktivním obchodníkem s více než 10 lety zkušeností na finančních trzích. Specializuje se na intradenní obchodování, ale také dlouhodobé investování do různých druhů aktiv.

Rolovat nahoru