trading platform CZ
Search TradingPlatforms
Home » obchodovat indexy

V této příručce vám vysvětlíme základy toho, jak investovat do indexů a proč jsou velmi pohodlným způsobem, jak získat rychlou a levnou expozici vůči velkému počtu společností.

Kromě toho si také ukážeme, jak je lze použít k cílení na konkrétní oblasti, aby bylo možné využít jedinečného charakteru každé burzy.

Vybereme ty nejlepší platformy pro obchodování indexů pro nové investory a ukážeme si, jak se do toho dostat provedením vašeho prvního obchodu.

Contents

Jak začít obchodovat s indexy

 1. Vyberte si eToro pro sociální obchodování a jeho širokou nabídku hlavních a vedlejších akciových indexů.
 2. Otevřete si účet na eToro.
 3. Vložte na svůj účet finanční prostředky.
 4. Vyberte si ze široké škály akciových indexů (například index Dow Jones nebo Nasdaq).
 5. Vyberte si, zda chcete koupit nebo prodat – u obchodování s indexy je důležité specifikovat vaše stop loss a take profit. Investováním do indexů prostřednictvím CFD můžete obchodovat s využitím pákového efektu až 1 : 100.

Jak obchodovat indexy v ČR – průvodce pro rok 2021 krok za krokem

eToro Logo A eToro je globální investiční platforma a průkopník sociálního obchodování, kdy mohou investoři kopírovat obchody svých kolegů obchodníků, a tím se zvyšuje úspěch ostatních obchodníků na této platformě. Poskytuje také snadno použitelnou mobilní aplikaci a web spolu s obchodováním bez provize a množstvím výzkumných nástrojů.

Krok č. 1: Otevřete si účet a nahrajte průkaz totožnosti.

Stáhněte si mobilní aplikaci nebo přejděte na web na adrese www.etoro.com. Tato příručka je založena na webovém produktu platformy. Všechny regulované obchodní platformy jsou povinny shromažďovat osobní údaje od potenciálních zákazníků. Klikněte na odkaz pro registraci označený jako „Tak se přidejte“ a poté vyplňte všechny požadované údaje.

Kromě celého jména, adresy bydliště a data narození budete muset uvést také rodné číslo a samozřejmě zadat uživatelské jméno a vytvořit silné heslo.

Krok č. 2: Potvrďte totožnost.

V rámci procesu zvaného Know Your Customer (poznej svého zákazníka) budete muset doložit průkaz totožnosti nahráním snímku státem vydaného dokladu s fotografií a účtu za energie nebo bankovního výpisu:

 • Platný pas nebo řidičský průkaz.
 • Účet za energie nebo výpis z bankovního účtu.

Po odeslání eToro dokumenty ověří téměř okamžitě.

Poznámka: Pokud nemáte přístup k výše uvedeným dokumentům a chcete začít obchodovat na eToro hned teď, můžete je nahrát i později. Budete je však muset nahrát, pokud si přejete vložit více než 2 250 $ nebo odeslat žádost o výběr.

Krok č. 3: Přidejte prostředky na svůj obchodní účet.

Jakmile dokončíte ověření totožnosti, je čas provést vklad. Minimální vklad je 200 $, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Prostřednictvím debetní/kreditní karty můžete okamžitě vložit prostředky. Případně můžete použít také elektronickou peněženku, jako je PayPal, Skrill nebo Neteller nebo provést bankovní převod, ale ten může trvat několik dní.

Poznámka: Za váš vklad na eToro bude účtován malý forex poplatek ve výši 0,5 %, protože všechny transakce jsou převáděny na USD. Nicméně při vstupu na zahraniční trhy mimo ČR už vám nevznikají žádné další FX poplatky.

Krok č. 4: Obchodování indexů (index trading).

Po vložení prostředků na váš obchodní účet eToro vše, co musíte udělat, je vybrat akciový index, se kterým chcete obchodovat.

Klikněte na Obchodní trhy ve svislé šedé liště nabídky (vlevo pod Objevit) a poté na Indexy na vodorovné navigační liště pod vyhledávacím polem v horní části stránky, čímž se zobrazí seznam indexů, se kterými můžete obchodovat. To je znázorněno níže na dvou snímcích obrazovky:

Existuje celkem 15 indexů, s nimiž můžete obchodovat, od indexu FTSE 100 (UK100) nejlepších 100 největších společností po americký technologicky zaměřený index Nasdaq (NSDQ100).


Co jsou indexy?

Akciový index (stock index) je tvořen souborem veřejně obchodovaných společností, který sčítá jejich hodnoty a vyjadřuje je indexovým číslem počínaje výchozím rokem. Například FTSE 100 byl uveden na trh 3. ledna 1984 s počáteční hodnotou 1 000.
Hlavní akciové indexy, jako jsou FTSE 100, FTSE 250 a S&P 500 začaly jako způsob, který investorům umožňuje lepší srovnání mezi akciemi a také mezi různými burzovními trhy.

Ne vždy tomu tak bylo, ale dnes je pro maloobchodní investory snadné získat expozici vůči hodnotě akciového indexu a těžit ze směru, kterým se může pohybovat, a to buď nahoru, nebo dolů.

Kdo vytváří indexy a jaká je jejich metodika?

Os índices são frequentemente criados por fornecedores Indexy často vytvářely poskytovatelé dat a ratingové agentury, a proto mají názvy jako FTSE, kde FT znamená Financial Times, a S&P 500, kde S&P znamená Stand & Poor’s – ratingová agentura.

Os índices possuem metodologias rigorosas e regras que Indexy mají přísné metodiky a pravidla, jimiž se určuje, jak se zahrnují jednotlivé společnosti a kdy jsou vyřazeny. Například FTSE 100 zahrnuje 100 největších veřejně obchodovaných společností na londýnské burze London Stock Exchange a S&P 500 500 největších veřejně obchodovaných společností na newyorské burze New York Stock Exchange. Existují však i další pravidla, která společnosti musí dodržovat kromě své velikosti podle tržní kapitalizace, například likvidita a doba, po kterou obchodují v požadované velikosti. Například v tomto posledním bodě nemá smysl zahrnout v jednom čtvrtletí společnost jen proto, aby se do příštího zjistilo, že její hodnota poklesla natolik, že již nesplňuje prahovou hodnotu tržního limitu.

Ne všechny indexy jsou však vázány na tržní kapitalizaci. DJIA je vázána na cenu, což znamená, že jednotlivé společnosti jsou vybírány na základě ceny svých akcií. FTSE 100 a německý DAX 30 jsou příklady indexů vázaných na tržní kapitalizaci.

Druhy obchodování indexů a investování do indexů

Existuje řada způsobů, jak získat expozici vůči indexům, v závislosti na tom, které finanční instrumenty jsou vám nejpříjemnější, a na míře rizika, které chcete podstoupit.

Indexové fondy

Indexové fondy mohou být buď podílové fondy, nebo mohou zahrnovat některé fondy obchodované na burze. U podílových fondů se ve své podstatě jedná o nástroje kolektivního investování, ve kterých jsou fondy investorů sdruženy, aby investovaly do všech společností, které tvoří index.

Tyto typy podílových fondů byly známé jako trackery, ale dnes jsou běžněji označovány jako indexové fondy. Nejsou omezeny pouze na akciové indexy, ale v této příručce se budeme soustředit na akcie.

Podílový fond bude sledovat akciový index buď přímým nákupem akcií každé společnosti, která tvoří index, nebo pokud akciový index obsahuje nadměrně velký počet složek, jako je tomu u amerických akciových indexů s malou kapitalizací (Russell 2000 nebo Russell 3000), pak může místo toho vzít vzorek indexu. V takovém případě podílový fond koupí vzorek akcií, u kterých bylo historicky prokázáno, že odráží celkovou výkonnost indexu.

Indexové fondy obvykle účtují poplatky investorům v rozmezí od 0,25 % do 0,85 %. To se nemusí zdát moc a je to určitě mnohem méně, než byste čekali, když platíte za aktivně spravovaný podílový fond, ale přesto mohou poplatky ubírat z výnosů kvůli efektu složeného úročení. Americká investiční skupina Vanguard si vybudovala své jméno jakožto průkopníka indexových fondů a poskytuje některé z nejlevnějších a nejoblíbenějších produktů v oblasti indexových fondů.

Indexové fondy podílových fondů třídí a vydávají nové jednotky, když investoři kapitálově vstupují do fondu. Neobchodují na burzovním trhu stejným způsobem, jako byste vy kupovali akcie. Místo toho jsou oceňovány jen jednou denně. Chcete-li ukončit investici do podílového fondu, vaše jednotky budou muset být vyplaceny, což znamená, že správce fondu vaše podílové jednotky znehodnotí a investorovi vrátí hotovost v hodnotě vlastněných podílových jednotek.

Fondy obchodované na burze (ETF)

Fondy obchodované na burze jsou podobné trackerům podílových fondů v tom, že sledují cenu podkladového aktiva nebo koše aktiv, často zastoupených v indexu, ale na rozdíl od trackerů indexů podílových fondů se ETF obchoduje na burzovním trhu jako normální akcie, takže má akciovou cenu, která se neustále pohybuje v reálném čase ve vztahu k nabídce a poptávce po akciích od kupujících a prodávajících.

ETF enormně vzrostly na popularitě u maloobchodních investorů, protože představují levný a flexibilní způsob přístupu k akciovým indexům a také široké škále dalších tříd aktiv a dříve těžko přístupným segmentům ve finančním prostoru.

ETF jsou ještě levnější než indexové fondy, přičemž poplatky se pohybují kolem 3 až 4,5 %.

CFD kontrakty

CFD kontrakty jsou derivátový produkt vytvořený finanční institucí, ve kterém se smluvní strany dohodly na úhradě rozdílu mezi cenou při otevření obchodu a cenou při uzavření.

Tyto derivátové produkty a CFD brokeři, kteří je poskytují, jsou oblíbené u českých investorů a existuje řada brokerů, kteří se na ně specializují. Mohou být použity k získání expozice vůči všem druhům tříd finančních aktiv, nejen k akciovým indexům.

Představují vyšší riziko než ETF nebo podílový fond, a to kvůli způsobu, jakým jsou konstruovány, což znamená, že je drahé držet je po dlouhou dobu kvůli tzv. overnight poplatkům, které účtuje emitent za udržování pozic otevřených přes noc pro držitele smlouvy.

Jako způsob, jak rychle získat expozici vůči akciovému indexu, však mohou být ideální pro účely intradenního obchodování – více se o tom dozvíte níže v sekci strategií obchodování s indexy. CFD umožňují nákup i prodej indexu. To znamená, že pokud cena vzroste, budete z toho profitovat, ale také můžete otevřít krátkou pozici provedením prodeje, takže pokud index klesne na hodnotě, budete z toho těžit.

Opce a futures

Opční smlouva dává majiteli právo (nikoli povinnost) koupit aktivum za určitou cenu. Tyto derivátové produkty byly kdysi doménou profesionálních a institucionálních obchodníků, ale nyní už se staly mnohem běžnějšími, zejména v USA.

Při obchodování s opcemi v ČR budete pravděpodobně muset správně odpovědět na dotazník, který prokáže, že rozumíte tomu, jak fungují, a také souvisejícím rizikům. Futures jsou podobné opcím až na to, že místo toho, aby byly právem, ale nikoli povinností, koupit nebo prodat aktivum, s futures je držitel smlouvy povinen převzít dodávku produktu (pokud není vypořádán v hotovosti), pokud smlouva nebyla uzavřena před uplynutím. Opce jsou z těchto dvou populárnější, takže se podíváme na to, jak fungují.

Existují dva typy opčních kontraktů – kupní (call) a prodejní (put). Pokud očekáváte, že cena akcie poroste, koupíte si kupní opci, v opačném případě prodejní opci.

Co jsou opce ITM (In The Money), OTM (Out of The Money) a ATM (At The Money)?

Kupní opce má datum vypršení platnosti a realizační cenu, která představuje cenu, za kterou může kupující prodat smlouvu po vypršení platnosti.

Pokud cena vzrostla nad realizační cenu, pak se říká, že kupní opce je ITM. Pokud se nepohnula nad realizační cenu, pak se jí říká OTM a je bezcenná. Pokud se realizační cena kontraktu rovná spotové ceně, kontrakt se považuje za ATM.

Opce obvykle bývá v množství 100, takže jediná smlouva vám může dát právo koupit nebo prodat 100 akcií. To znamená, že i malé pohyby v ceně akcie nebo indexu jsou pro majitele opce enormně zvětšeny. Přidejte k tomu schopnost obchodovat s pákovým efektem (použití půjčených peněz ke zvětšení obchodní pozice) a velikost zisků při relativně malých výdajích může být opravdu velká, ale to samé platí u ztrát.

Obchodování s marží může obchodníka vystavit maržové výzvě (margin call), kde musíte u brokerské společnosti vložit více finančních prostředků, abyste pokryli možné ztráty, pokud se pozice pohne proti vám.

Sázení na spready

Sázení na spready je dalším způsobem, jak se dostat k obchodování s indexy. S tímto instrumentem sází obchodník určitou částku na bod pohybu v podkladovém indexu. Stejně jako u opcí a CFD (a některých tzv. inverzních ETF a indexových fondů – viz více v sekci strategie) můžete otevřít krátkou pozici.

Sázení na spready je pravděpodobně ještě riskantnější než opce nebo CFD. Malá částka za bod může rychle eskalovat, pokud index narazí na vlnu volatility. Index by mohl klesnout o 200 bodů – pokud jste vsadili 5 GBP za bod, pak by vaše pozice byla 1 000 GBP v červených číslech. Riziko můžete omezit pomocí příkazů stop loss. Více informací o stop lossech najdete níže.

Výhody obchodování indexů (index trading)

Rychlé, snadné a levné

Hlavní výhodou obchodování indexů je expozice vůči celému indexu, které lze rychle dosáhnout relativně snadno a levně v závislosti na tom, jaký instrument se rozhodnete použít.

Představte si, kolik by vás stál na transakčních poplatcích nákup každé akcie FTSE 100. Místo toho stačí jednou kliknout na „koupit index“, když zvolíte obchodování s indexy.

Diverzifikace

V závislosti na konkrétním indexu bude investorovi poskytnuta okamžitá expozice vůči diverzifikovanému koši akcií, což je klíčový způsob minimalizace rizika v investičním portfoliu. Vzhledem k tomu, že index bude mít společnosti působící v celé řadě sektorů, získáte expozici vůči akciím, které mohou být relativně nekorelované, což znamená, že když jedna klesá, druhá může jít nahoru, a to kvůli různým atributům ekonomických sektorů a průmyslových odvětví, ve kterých působí.

Rizika obchodování s indexy

Nízké riziko jako dlouhodobá investice

Investice do indexu a jeho ponechání jako součást dlouhodobé investiční strategie je přístup s nízkým rizikem, protože v průběhu času mohou být případné ztráty z indexu napraveny. Akcie jsou skutečně dlouhodobě nejvýkonnější hlavní třídou aktiv.

Krátkodobé obchodování je riskantnější

Obchodování se však liší od střednědobého a dlouhodobého investování a probíhá obvykle po krátkou dobu. Z tohoto důvodu může být krátkodobé investiční riziko vyšší, zejména pokud nejste schopni držet svou pozici otevřenou tak dlouho, dokud se nedostane do výnosné pozice, nebo nejste schopni splnit maržovou výzvu k dodatkové úhradě, případně pokud vaše pozice nemá stop loss a index strmě klesá a vystavuje vás velkým ztrátám.

Kalibrace příslušných rizik bude částečně záviset na tom, s jakým instrumentem se rozhodnete obchodovat indexy.

Spousta pohyblivých prvků: váha, oblasti a makro prostředí

Index může jít nahoru nebo dolů z různých důvodů a v některých ohledech může být obchodování obtížnější než u jednotlivých akcií.

Každý index má jedinečné vlastnosti. Například pokud chcete investovat do S&P 500, má mnoho technologických akcií (váha 28 %), zatímco pokud byste investovali do FTSE 100, má jich jen velmi málo (váha pouhých 1,2 %). FTSE 100 zahrnuje spoustu nadnárodních společností, které vydělávají většinu svých výnosů v dolarech, což znamená, že když libra klesne vůči dolaru, hodnota investic investora s rezidencí ve Velké Británii do indexu FTSE 100 vzroste (index půjde nahoru).

Protože akciové indexy jsou specifické pro jednotlivé země, makro prostředí převládající v zemi (a globálně) se odrazí ve výnosech z indexu – například růst nezaměstnanosti nebo inflace může vést investory do indexů k prodeji.

S jakými indexy můžete obchodovat v ČR?

Níže je uveden abecední seznam hlavních akciových indexů se kterými lze obchodovat v ČR. Většina systémů pro obchodování se bude řídit zkráceným názvem. FTSE 100 se obvykle zobrazuje jednoduše jako „UK 100“ a Dow Jones Industrial Average jednoduše jako „Wall Street“.

Krátké jméno Celé jméno
Australia 200 S&P/ASX 200
China A50 FTSE China A50
EU Stocks 50 EURO STOXX 50
France 40 CAC 40
Germany 30 DAX 30
Hong Kong 50 Hang Seng China 50
Italy 40 FTSE MIB
Japan 225 Nikkei 225
Netherlands 25 AEX 25
Spain 35 IBEX 35
Switzerland 20 SMI 20
UK 100 FTSE 100 – známý hovorově jako „the Footsie“
US Small Cap 2000 Russell 2000
US SP 500 S&P 500
US Tech 100 NASDAQ 100
Wall Street Dow Jones Industrial Average (DJIA, Dow 30) – známý hovorově jako ‚the Dow‘

Strategie obchodování indexů (index trading)

Když se učíte, jak investovat do indexů, je důležité vzít v úvahu strategie obchodování s indexy, které vám pomohou provádět informované obchody.

1. Poznejte korelace.

Index může silně korelovat s konkrétním odvětvím a průmyslem kvůli váhám (relativní dominanci) těchto oblastí v indexu. Pokud úrokové sazby porostou, očekává se, že z toho bude mít prospěch index s velkou váhou finančního sektoru.

V případě indexu NASDAQ, který je technologicky zaměřeným indexem, bude mít na akcie zásadní dopad pohyb akcií akcií Big Tech, jako je Apple. Apple je také jedním z mála nejlepších technologických ETF kotovaných v Dow, takže tam bude mít dopad také.

Jak jsme již zmínili dříve v této příručce, pohyby směnných kurzů mohou mít dopad na výkonnost indexu, takže je třeba mít na paměti další korelační faktor. Mnoho společností FTSE 100 má příjmy v dolarech, a tak se posílení amerického dolaru vůči libře často odrazí ve zvýšení FTSE 100.

Stejně tak slabý dolar může zvýšit výnosy amerických společností, které podnikají převážně v zahraničí, protože jejich zboží a služby se stanou v místních měnách cenově konkurenceschopnější.

2. Ekonomické události jsou zlomové.

Ekonomické události mohou být hlavní hnací silou výkonnosti indexu. Je nezbytné mít při ruce ekonomický kalendář pro zemi, ve které je index založen. Hlavní ekonomické zprávy, jako jsou počet zaměstnanců mimo zemědělství (v USA), index nákupních manažerů, průzkumy podnikatelského a spotřebitelského sentimentu, údaje o nezaměstnanosti atd., mohou mít okamžitý a přímý dopad na pohyb indexu a měly by být pečlivě sledovány z hlediska ziskovosti (nebo naopak) obchodní příležitosti jako spouštěče volatility.

3. Rozhodněte se být intradenním obchodníkem nebo pozičním obchodníkem.

Měli byste se rozhodnout, zda chcete převážně využít intradenní obchodování, nebo raději zaujmout pozici a držet ji delší dobu, někdy i roky. Tyto možnosti vám pomohou rozhodnout, jaký druh instrumentů upřednostnit při zavádění vaší strategie.

Intradenní i poziční obchodníci by se měli podívat na technickou analýzu, aby měli přehled o cenových grafech. To je možná ještě důležitější pro intradenního obchodníka, který hledá vstupní pozice každou hodinu či minutu. Ať už se jedná o intradenního obchodníka nebo pozičního obchodníka, obchodování s trendem je dobré mít na paměti a může odpovídat strategii hybnosti, která naznačuje, že pokud podíl roste, je pravděpodobnější, že tak bude i nadále pokračovat, a pokud klesá, může klesat nadále. Samozřejmě je také nesmírně důležité vědět, kdy se tyto trendy mají obrátit.

4. Jak řídit rizika.

U všech svých obchodů byste měli nastavit pozice take profit a stop loss. To vám pomůže kontrolovat riziko.

Zejména si zvykněte nastavovat stop lossy. Kam přesně je umístíte, bude záviset na vašem posouzení trhu, vaší toleranci vůči riziku, což může být ovlivněno objemem prostředků, které musíte investovat, nebo vašimi investičními cíli.

Je také důležité používat take profit. Všichni podléháme psychologickým vlivům, pokud jde o obchodování, například chamtivost a neuzavření vítězných pozic v naději, že dosáhneme ještě větších výnosů. Potíž u takového přístupu u indexů, zejména u intradenního obchodníka, spočívá v tom, že vítězná pozice by se mohla rychle posunout proti vám.

Nejlepší platformy pro obchodování s indexy

Když jsme vám ukázali, jak investovat do indexů, už si potřebujete jen vybrat špičkovou platformu pro obchodování s indexy.

Níže uvádíme naše oblíbené.

1. eToro

eToro Logo Díky průzkumu, uživatelskému rozhraní a ceně je eToro těžké porazit, proto jej hodnotíme jako nejlepší z platforem pro obchodování indexů. eToro uvádí všechny hlavní indexy, které by investor očekával, což je celkem 15 indexů. Obchodování s instrumenty je bez provize. Spready u indexů jsou také extrémně těsné, což znamená, že obchodujete blíže skutečné střední ceně a brokerovi jde méně.

K indexům se přistupuje prostřednictvím CFD, což je jasně vidět na obrazovce s příkazem (viz níže) stejně jako poplatky za obchod otevřený přes noc, které zaplatíte. CFD vám umožňují získat pohled na to, zda se trh bude pohybovat nahoru nebo dolů, což vám umožní potenciálně profitovat z jakéhokoli směru, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Klíčové informace, jako jsou úrovně pákového efektu, jsou podrobně uvedeny.

eToro je regulován FCA, CySEC a ASIC. Chcete-li obchodovat na svém mobilu, eToro nabízí vynikající obchodní aplikaci pro iPhone a Android.

Poplatky eToro:

Provize 0%
Poplatek za vklad Zdarma
Poplatek za výběr $5
Poplatky za nečinnost 10 $ měsíčně po 12 měsících nečinnosti

Výhody:

 • Obchodování bez provize.
 • Lídr v oblasti sociálního obchodování.
 • Zahrnuje nástroje pro správu portfolia./li>
 • Vynikající fundamentální analýza a komentáře.
 • Dobře navržené nástroje pro správu portfolia.
 • Plně vybavený demo účet pro začátečníky.

Nevýhody:

 • 15 indexových trhů – mohlo by jich být více.

75 % účtů maloobchodních investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

2. Libertex

Libertex má širokou nabídku indexů, ze kterých si můžete vybrat. Celkem je jich 25. Obchodování s ním je hračka, ale pokud se chcete nejprve zorientovat, pak můžete snadno získat přístup k demo účtu pouhým zadáním e-mailu a hesla na domovské stránce.

Obchodní provize se u každého indexu liší. Například u S&P 500 pje standardní provize bez slevy 0,0148 %. Nasdaq (viz snímek obrazovky níže) je dražší – 0,0219 %.

Můžete obchodovat s pákovým efektem až 100, ale pokud nemáte v úmyslu využít pákový efekt nebo si ho přejete snížit, změňte ho před obchodováním.

Minimální vklad u Libertexu je pouze 10 $, což je ideální pro investory, kteří budou investovat poprvé a chtějí si to opatrně prohlédnout. Nicméně s tak malou částkou nebudete schopni obchodovat indexy.

Platforma přijímá různé způsoby platby včetně debetních/kreditních karet a elektronických peněženek. Je držitelem licence od CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu). Kypr je členem EU, takže vaše peníze jsou v bezpečí v případě neúspěchu v podnikání.

Poplatky Libertexu::

Provize Viz tabulka slev níže
Poplatek za vklad Zdarma
Poplatek za výběr 1 EUR za kreditní/debetní kartu, 1 % u Neteller, zdarma u Skrill
Poplatky za nečinnost 10 EUR po 180 dnech

Slevy na provize jsou k dispozici v závislosti na výši vkladu.

Úroveň GOLD

Celkový vklad 250 EUR

Úroveň GOLD+

Celkový vklad 1 450 EUR

Úroveň PLATINUM

Celkový vklad 1 500 EUR

Úroveň VIP

Celkový vklad 5 000 EUR

Výše slevy – 3% Výše slevy – 4% Výše slevy – 20% Výše slevy – 30%

Výhody:

 • Slevy na provize.
 • Obchodování s indexy prostřednictvím opcí.
 • K dispozici 25 indexů pro obchodování.
 • Dostupný demo účet.
 • Indikátor sentimentu.
 • Slevy na provize při vyšší částce vkladu.

Nevýhody:

 • Omezené zprávy a analytické služby.
 • Provize účtované za obchodování.

83 % maloobchodních investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na tomto webu.

3. Capital.com

new capital.com logo Capital.com poskytuje přístup k 19 indexům prostřednictvím CFD. Neexistuje žádná provize. Místo toho je třeba platit pouze spready, což je například u Nasdaq 100 1,6, poplatky za obchod otevřený přes noc a víkendové úrokové sazby (což je běžné u všech poskytovatelů CFD). Všechny poplatky jsou jasně zobrazeny. Stejně jako u Libertexu můžete využít pákový efekt až 100, přičemž peníze potřebné pro otevření obchodu jsou uspořádány v dynamickém grafickém designu (viz snímek obrazovky níže). Na Capital.com můžete obchodovat prostřednictvím jejich webových stránek nebo pomocí mobilní aplikace, kde můžete okamžitě vkládat prostředky debetní/kreditní kartou nebo elektronickou peněženkou.

Podporovány jsou také bankovní převody, ale to vyžaduje minimální vklad od 20 do 250 GBP. Capital.com je plně licencován ve Spojeném království, je schválen a regulován FCA a na klienty se vztahuje britské schéma kompenzace finančních služeb v případě obchodního selhání platformy až do výše 85 000 USD.

Poplatky Capital.com:

Provize 0%
Poplatek za vklad Zdarma
Poplatek za výběr Zdarma
Poplatky za nečinnost Žádné

Výhody:

 • Marže a pákový efekt jsou jasně zobrazeny.
 • Asistent pomocí umělé inteligence identifikuje vaše slabá místa.
 • Obchodní nápady generované denně.
 • Vynikající rozhraní pro mapování a analýzu.
 • Minimální vklad 20 £.

Nevýhody:

 • Je těžké najít, kde změnit nastavení pákového efektu.

72,6 % maloobchodních investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na tomto webu.

4. AvaTrade

Trading 212 stock app AvaTrade je broker, který je regulován v šesti různých jurisdikcích po celém světě. To poskytuje vysokou úroveň zabezpečení finančních prostředků a klid při vkladu nebo výběru prostředků, což lze provést bez jakýchkoli poplatků.

Na AvaTrade můžete obchodovat s celou škálou indexů na globálním burzovním trhu a s více než 1 250 dalšími trhy, které zahrnují akcie, komodity, měny, ETF a kryptoměny. To lze provést pomocí různých typů účtů, jako jsou obchodování s CFD, obchodování s opcemi, sázení na spready a účty bez swapů.

Ještě lepší je, že s AvaTrade můžete obchodovat 100% bez provize! Broker také poskytuje různé obchodní platformy, jako jsou platformy MetaTrader 4 a MetaTrader 5. K dispozici je také snadno použitelná webová platforma.

Výhody:

 • Globálně regulováno v šesti různých jurisdikcích.
 • Snadno použitelná webová platforma.
 • Vstupte na více než 1 250 trhů po celém světě.
 • 0% provize, platíte jen spready a swapy.
 • Nulové poplatky za vklady a výběry.

Nevýhody:

 • Poplatky za nečinnost

71 % maloobchodních investorů ztrácí peníze obchodováním s CFD na tomto webu.

Jak obchodovat indexy ještě dnes

Řekněme, že jste postupovali podle pokynů na začátku této příručky a nastavili jste si účet eToro. Nyní si projdeme, jak nakupovat indexy na eToro pomocí desktopové verze platformy.

1. Obchodujte NASDAQ 100.

Budeme obchodovat NSDQ100 otevřením nákupní pozice. V seznamu indexových trhů klikněte na trh NSDQ100. Tím se dostanete na stránku s instrumenty, kde najdete další informace o trhu indexu NASDAQ pod položkami Kanál, Statistiky a Graf. Kanál poskytuje pohled na příspěvky ostatních uživatelů, které můžete označit jako „Líbí“, komentovat je nebo sdílet. Je to skvělé místo pro získávání obchodních nápadů, ale vždy si také proveďte vlastní průzkum. Zobrazení statistik (viz snímek obrazovky níže) poskytuje užitečný přehled funkcí trhu, který jste si vybrali.

Kliknutím na modré tlačítko Obchodovat na pravé straně si zobrazíte příkaz:

2.Nastavte částku pro obchodování, stop-loss a take-profit

Minimální částka, kterou můžete obchodovat, je 200 $. V příkladu používáme pákový efekt 20. eToro automaticky nastavuje stop loss ve výši 100 $ a take profit ve výši 100 $, což můžete upravit podle své vlastní tolerance vůči riziku a požadavků na zisk.

Vpravo nahoře je rozbalovací nabídka Obchod, kterou můžete změnit na Příkaz, pokud chcete nastavit příkaz k nákupu/prodeji konkrétního počtu akcií za konkrétní cenu. To znamená, že místo tržní ceny zobrazené na výchozí obrazovce se můžete rozhodnout, za jakou cenu chcete obchodovat.

Jednotky potřebují trochu vysvětlit. V zásadě jde o velikost pozice, kterou zaujímáte. Na snímku obrazovky je vidět částka (200 $), ale je níže a šedě, ekvivalentní jednotky jsou 0,29. Vpravo od zadané částky je tlačítko Jednotky, které po kliknutí zobrazí ekvivalent jednotky namísto dolarového objemu obchodu – viz snímek obrazovky níže:


Co je velikost jednotky a jak se počítá?

Velikost jednotky pro indexy vypočítává eToro pomocí následujícího vzorce:

Investovaná částka × pákový efekt / sazba při otevření pozice

Pro příklad výše to znamená:

200 × 20 (= 4 000) / 13 848 = 0,2888 (zaokrouhleno na 0,29)

Expozice a výše celkového vlastního kapitálu k obchodování jsou jasně ukázány. Také v dolní části ticketu jsou jasně uvedeny poplatky za obchod otevřený přes noc.

3.Proveďte obchod.

Chcete-li provést obchod, jednoduše klikněte na modré tlačítko Otevřít obchod (viz obrázek výše).

4. Přejděte na stránku portfolia a podívejte se na vámi provedený příkaz.

Chcete-li zobrazit svůj obchod, přejděte na stránku portfolia, kde jsou uvedeny všechny vaše podíly.

Klikněte na ikonu ozubeného kola – nastavení (pravý sloupec na snímku obrazovky výše) a zobrazí se rozbalovací nabídka, kde můžete vybrat otevření nového obchodu, napsat nový příspěvek, zobrazit graf a nastavit cenové upozornění pro NSDQ100.

Když zůstaneme na zobrazení portfolia, šipka dolů na pravé straně vodorovného menu (viz snímek obrazovky níže) přináší možnost přepnout na “Zobrazení manuálních obchodů”. To je užitečné pro editaci všech obchodů na jednom místě, například pokud byste chtěli rychle uzavřít více než jednu pozici.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola v zobrazení manuálních obchodů se vám otevřou různé funkce, jmenovitě obchodní ticket, kde můžete svůj obchod přímo editovat upravením pozic stop loss a take profit.

Jak obchodovat indexy v ČR – závěr

Stručně řečeno obchodování s indexy je dostupné z širšího průřezu investičních platforem v ČR, ale myslíme si, že pro začátečníky mají zásadní význam snadno pochopitelné a dostupné obchodní funkce a nástroje. eToro má u nás vysoké hodnocení pro snadné použití jeho platformy, vedení, které poskytuje v oblasti řízení rizik a snadno přístupné uživatelské rozhraní, díky kterému je hračkou otevírání a editace příkazů pro změnu všech důležitých položek, jako je pákový efekt a stop loss.

eToro je na žebříčku číslo jedna pro nové i zkušenější investory. Ačkoli bychom rádi viděli uvedené některé další indexy, zdaleka nejde o nic zásadního. Na eToro se nám obzvláště líbí kopírování obchodníků a komunita investorů, kterou eToro vytvořilo. Je to také jedna z nejlevnějších platforem. To jsou hlavní důvody, proč se tato oblíbená obchodní platforma regulovaná FCA neustále vylepšuje a nyní se může pochlubit 13 miliony investorů ve 140 zemích po celém světě. Web je nejlepší svého druhu, ale skvělá je také investiční aplikace, kterou lze stáhnout z obchodů s aplikacemi Apple a Google.

eToro – nejlepší česká platforma pro obchodování s indexy s 0% provizí

67 % účtů maloobchodních investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

Časté dotazy k obchodování s indexy

Jaká je nejlepší platforma pro obchodování s indexy v České republice?

Po přezkoumání více než 100 obchodních platforem nabízejících účty českým obchodníkům jsme dospěli k závěru, že eToro je nejlepší broker pro obchodování s indexy. Tato obchodní platforma bez provize nabízí 15 hlavních indexů ve snadno použitelném uživatelském rozhraní.

Která platforma pro obchodování s indexy v ČR je nejlepší pro začátečníky?

Pokud jste začínající obchodník s prakticky žádnými zkušenostmi, pravděpodobně bude nejlepší zůstat u eToro. Tento broker navrhl svou platformu pro obchodování s indexy tak, aby ji mohli používat lidé všech úrovní zkušeností. Přestože nabízí veškeré funkce, které by si i zkušený investor mohl přát, je navržena takovým způsobem, aby neobsahovala žádné složitosti a hantýrku, které by strašily nebo odrazovaly začátečníky v obchodování s indexy.

Kolik potřebujete k obchodování indexů v ČR?

Vzhledem k tomu, že scéna online obchodování otevřela své brány maloobchodním klientům, nyní můžete začít i s malým množstvím kapitálu, ale měli byste mít na svém účtu dostatek finančních prostředků k nastavení pozic stop loss a pokud chcete použít pákový efekt, tak také k pokrytí požadavků na marži. eToro vyžaduje minimální vklad pouhých 200$.

About vladimir
About vladimir

Vladimír Pospíšil je autor článků, analytik a investor z Českých Budějovic. Je zkušeným analytikem trhů a aktivním obchodníkem s více než 10 lety zkušeností na finančních trzích. Specializuje se na intradenní obchodování, ale také dlouhodobé investování do různých druhů aktiv.

Rolovat nahoru