jak investovat

Pokud vás tíží plné kapsy peněz, je třeba s nimi něco provést. Časy, kdy jste mohli jen odložit peníze na spořicí účet vyplácející 4 %, jsou dávno pryč. Vysvětlíme vám, proč má smysl investovat do akcií společností pro vyšší výnosy a jak kontrolovat související rizika. Přečtěte si nejlepší způsob, jak investovat peníze v ČR v roce 2023, od akcií až po komodity a kryptoměny.

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Jak investovat peníze na trzích

 1. Vyberte si eToro pro investování na finančních trzích a pokročilé možnosti sociálního obchodování.
 2. Otevřete si účet u eToro.
 3. Vložte na svůj účet finanční prostředky.
 4. Vyberte instrument podle svého výběru a zadejte obchod.

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Nejlepší způsob, jak investovat peníze

Potřebujete pomoct najít nejlepší způsob, jak investovat peníze v ČR? Níže je uveden seznam různých aktiv, která jsou na nejlepší cestě k tomu, aby přinesla skvělé výnosy v příštím roce i po něm. Čtěte dál a prohlédněte si je všechny.

Nejlepší způsoby, jak investovat – Shrnutí

Nejlepší způsob, jak investovat, bude záležet jednak na tom, kolik máte, jednak na tom, kdy potřebujete získat přístup ke svým prostředkům (jinak řečeno jak dlouho hodláte investovat) a také na tom, jaký je váš postoj k rizikům. Váš přístup k investičním cílům se bude lišit v závislosti na tom, zda uvažujete o tom, jak investovat 10 000 USD, nebo o tom, jak investovat 200 000 USD.

Pokud máte na investování menší částku, možná se budete spíše snažit vyhnout riziku a zachovat kapitál. Případně pokud jste mladší a je pravděpodobné, že budete investovat do aktiva po delší dobu, pak vám může být pohodlnější převzít i větší riziko.

Existují kalkulačky tolerance vůči riziku, ve kterých zodpovíte řadu otázek, abyste určili svůj rizikový profil. Kalkulačka se vás zeptá například na to, kolik máte na investování, jak velkou byste byli schopni nést ztrátu, typy investic, které zvažujete vzhledem k rizikům spojeným s každým z nich, a jaké jsou vaše investiční cíle – šetříte na vzdělání svého dítěte, koupi domu nebo na jiné životní události nebo si budujete zásoby na důchod nebo koupi drahé věci v relativně krátké době, například nového auta.

Nejlepší způsoby, jak investovat peníze, budou nakonec záviset na vašich individuálních požadavcích. Nicméně pro většinu lidí s penězi na investování budou akcie součástí příběhu. Podívejte se na strategii jádra a satelitů, kde sice použijete středně rizikové aktivum jako jádro, ale obklopíte ho menšími satelitními investicemi, které doplňují jádro a mohou zahrnovat cenné papíry, které vyžadují vyšší riziko.

Nakonec si vždy pamatujte výměnný obchod mezi rizikem a odměnou: čím vyšší je odměna, na kterou cílíte, tím větší riziko budete muset podstoupit a naopak.

Seznámení s akciemi

Akcie jsou snadno pochopitelným investičním konceptem, ale vědět také, do kterých z nich investovat vaše těžce vydělané peníze, to už je jiná věc. Způsob, jak začít zužovat škálu možností, je nejprve přemýšlet o různých kvalitách akcií, mezi vysokými a nízkými riziky, velkými a malými společnostmi, typy průmyslových odvětví atd.

Tržní kapitalizace

Větší společnosti budou bezpečnější než menší společnosti jednoduše proto, že jsou více zavedené na svých trzích a že rozvinuté společnosti budou pravděpodobně dosahovat udržitelné ziskovosti.

Menší společnosti na druhé straně mají tendenci být rizikovější právě proto, že bojují o vybudování své pozice na cílových trzích a možná nedosáhly výnosů k zajištění ziskovosti, jelikož jsou na začátku své cesty k růstu.

Větší společnosti budou mnohem pravděpodobněji vyplácet dividendy. Menší společnosti jsou však hbitější než jejich větší protějšky a mohou se pohybovat s větší svižností, aby využily ziskové příležitosti. Menší společnosti mají ze své podstaty lepší růstový potenciál než vyspělé větší společnosti.

Menší společnosti mají tendenci se více zaměřovat na domácí trh, zatímco větší společnosti mají větší pravděpodobnost, že budou mít mezinárodní složku na svém podílu na trhu.

Všechny tyto aspekty tržní kapitalizace by měly být brány v úvahu při investování a mohou mít významný dopad na podstupované riziko a očekávané výnosy.

Růst vs. hodnota

Za růstové akcie se obecně považují ty, které jsou schopné výrazně překonat průměrnou míru růstu celkového trhu. Budou mít tendenci se soustředit na nové technologie nebo budou na nových a rozšiřujících se trzích. Růstové společnosti mohou také narušit jiná odvětví než technologie sama o sobě a místo toho mohou mít nový produkt, který je mnohem lepší než produkt nabízený konkurencí, a ví, jak tuto konkurenční výhodu ochránit před napodobiteli.

Hodnotové společnosti jsou definovány jako společnosti z jakéhokoli sektoru, které jsou oceňovány pod svou vnitřní hodnotou a mohou být mimo módní odvětví. Kromě toho, že mají levné ocenění, mají tendenci být také v sektorech generujících hotovost, jako je spotřební zboží, a je pravděpodobnější, že vyplatí akcionářům dividendy. Hodnotové společnosti lze nalézt také v jiných oblastech, jako jsou energetika, kovy, veřejné služby a další průmyslová odvětví.

Debata o komparativní hodnotě versus růstových akciích bude probíhat dál a dál, ale za posledních 10 let a více byly růstové akcie, jako jsou americké technologické akciové giganty, neuspokojivé.

Jak investovat na etoro

Cyklické vs. necyklické

Cyklické akcie jsou ty, které jsou nejcitlivější na expanzi a pokles ekonomické aktivity, o nichž lze říci, že k nim dochází v opakujících se cyklech. Tyto ekonomické a hospodářské cykly se v různých zemích a průmyslových odvětvích liší, ale jsou vzájemně propojeny. Cyklické akcie mají tendenci těžit na začátku nového ekonomického cyklu, protože ekonomika se po hospodářském útlumu začne vzmáhat. Tyto akcie budou působit v oblastech, kde se aktivita bude rozšiřovat nejrychleji a zahrnuje druh diskrečních výdajů, které mohly být omezeny během období snižování výdajů, jako jsou letecké společnosti, oblečení, zábava a cestování.

Necyklické, někdy označované jako nediskreční, jsou akcie společností působících v odvětvích, kde výdaje přetrvávají napříč ekonomickými cykly, protože spotřebitelům a průmyslovým kupujícím zboží a služeb nezbývá než v těchto nákupech pokračovat. Příkladem mohou být veřejné služby. I když by poptávka do určité míry mohla klesnout, vytápění domácností nebo elektřina v továrnách zůstane hlavní prioritou a bude mezi posledními, na kterých se bude šetřit.

Někteří komentátoři tvrdí, že hodnotové akcie se v příštích několika letech budou vracet do popředí, protože ekonomiky se zotavují z pandemie onemocnění Covid a investoři z bohatě (nadhodnocených?) technologických akcií přechází na spotřebitelské cyklické.

Domácí vs. globální

Byly doby, kdy investoři měli tendenci zaměřovat se převážně na svůj domácí trh. Dnes je však snadné investování peněz kdekoli na světě, přičemž většina investičních platforem poskytuje přístup k akciím ve společnostech z celého světa.

Je však třeba si uvědomit důležité rozdíly mezi ekonomikami různých zemí a regionů i devizová rizika.

Každý akciový trh má vlastní rozdělení dominantních odvětví a průmyslových odvětví. Například v britské ekonomice silně dominují služby, zatímco v německé ekonomice je mnohem více vývozců z oblasti výroby. Například USA je domovem mnoha největších světových technologických společností a stejně tak Čína.

Navíc pokud investujete do akcií denominovaných v cizích měnách, bude zde určité riziko pohybu směnného kurzu proti vám, které byste měli vzít v úvahu. Pokud tedy libra poklesne vůči dolaru a vy budete mít investice v amerických akciích, ztratíte část hodnoty těchto akcií, když si uvědomíte investiční zisky a budete muset převést podíl z dolaru na šterlink.

Průmyslová odvětví

Měli byste se snažit vyvažovat své investice napříč průmyslovými odvětvími nebo se soustředit na ty, které nejlépe vyhovují vašim investičním cílům. Například růstové příležitosti budou pravděpodobně lepší v technologických ETF než v bankovnictví, ale rizika mohou být větší. Pokud se chcete zaměřit na příjem (výplaty dividend), pak může být bankovnictví výhodnější než technologický sektor. Níže uvádíme některá z hlavních odvětví, která můžete zvážit, i když nejde o vyčerpávající seznam:

 • Spotřebitelský průmysl
 • Průmyslové podniky
 • Zdraví
 • Technologie
 • Energetika
 • Veřejné služby
 • Finance
 • Základní materiály

To jsou jen některá z hlavních průmyslových odvětví – a všechna je lze dále dělit. Pečlivě si promyslete sektory, do kterých chcete investovat své peníze, z hlediska očekávaných výnosů a míry rizika. Můžete také raději investovat do těch odvětví, o kterých víte více. Tento přístup platí, ale vždy mějte na paměti, že je nutné diverzifikovat pro ochranu celkové hodnoty vašeho portfolia.

ETF, indexové fondy, podílové fondy a investiční trusty

Tzv. nástroje kolektivního investování, jako jsou fondy obchodované na burze, indexové fondy a podílové fondy, jsou důležitou součástí investičního světa. Tyto nástroje umožňují investorům sdružovat své finanční prostředky (proto kolektivní investování) a investovat je buď do koše podkladových aktiv, aby sledovali index, který může představovat buď pouze jednu třídu aktiv, nebo sbírku cenných papírů v rámci třídy aktiv, nebo dokonce kombinaci tříd aktiv. Různé typy fondů mohou investovat téměř do každé části finančního světa.

Proč jsou ETF tak populární?

Popularita ETF v posledních několika letech výrazně vzrostla díky jejich flexibilitě a nízké ceně. ETF sledují cenu podkladového aktiva buď fyzickou replikací (držení aktiva), nebo syntetickou replikací (pomocí derivátů) a jsou kupovány a prodávány na burze cenných papírů stejně jako běžné akcie. Odvětví ETF mělo v roce 2020 spravovaná aktiva v hodnotě okolo 7,7 bilionu dolarů.

Indexové fondy jsou podmnožinou ETF, ale lze je také vytvořit jako podílové fondy. Někdy jednoduše označované jako indexově vázané fondy, tyto fondy budou sledovat výnosy indexu, jako je například FTSE 100 nebo S&P 500. Dělají to držením třídy podkladových aktiv, jak již bylo vysvětleno dříve, nebo pomocí derivátů k získání expozice. Indexové fondy a ETF jsou extrémně levným způsobem, jak své portfolio diverzifikovat, protože jediným nákupem můžete získat přístup k množství podkladových cenných papírů.

Podívejte se také na podílové fondy

Podílové fondy jsou navenek podobné ETF v tom, že mohou držet koš investic, ale jsou velmi odlišné v konstrukci a způsobu obchodování. Podílový fond v zásadě neobchoduje z minuty na minutu na akciovém trhu s neustále se měnící cenou, ale místo toho má nastavenou cenu jednou denně – obvykle na konci dne.

Podílové fondy jsou známé jako otevřené nástroje, protože prodávají podílové jednotky investorům na základě poptávky, a proto mají tzv. otevřenou kapitálovou strukturu. Chcete-li zlikvidovat svůj podíl, musíte prodat jednotku zpět emitentům fondů, na rozdíl od ETF, kde byste akcie jednoduše prodali.

Nepřehlédněte investiční trusty

Investiční trusty jsou méně populární formou nástroje kolektivního investování. Obchodují se na akciovém trhu jako běžné akcie, ale na rozdíl od podílových fondů jsou z hlediska kapitálové struktury uzavřené. To znamená, že mají relativně fixní kapitálovou strukturu a neobchodují se svou čistou hodnotou aktiv, jako je tomu obvykle u podílových fondů a ETF.

Investiční trusty se obchodují buď se slevou, nebo s prémií vzhledem k hodnotě svých podkladových aktiv. Obchodování se slevou znamená, že trusty jsou oceněny na méně než je čistá hodnota jejich aktiv, zatímco obchodování s prémií znamená, že jsou oceněny mnohem lépe než aktiva, která vlastní. Trusty mají oproti podílovým fondům určité výhody v tom, že si mohou půjčit (gearing) na zvýšení svých výnosů, i když jim to může způsobit větší ztráty. Mohou také odkoupit své akcie a kontrolovat tak slevu. Tato flexibilita znamená, že trusty mohou uhladit své výnosy například zadržením výplat dividend v některých letech a změnou míry zadlužení. Rovněž z hlediska správy a řízení mají nezávislou správní radu, která poskytuje prvek dohledu nad správou fondů.

Kryptoměny

Kryptoměny někteří investoři dokonce nepovažují za legitimní třídu aktiv, takže si dokážete představit, že investice v tomto sektoru jsou považovány za vysoce rizikové. Avšak nyní, když se institucionální investoři znovu dívají na tento sektor, jejich postoje se rychle mění, protože vidí investice a vstupy od lidí, jako je manažer derivátových fondů – Paul Tudor Jones, firmu Tesla nakupující bitcoiny do své pokladnice, PayPal uvádějící řadu digitálních aktiv, gigantické fondy a banky jako například Fidelity and Morgan Stanley zapojené do třídy aktiv.

Za změnou názorů na kryptoměny stojí tisk peněz vládami po celém světě v důsledku pandemie onemocnění Covid, znehodnocování měny, které s sebou nese, a rostoucí obavy z inflace. Pro kohokoli, kdo má peníze na investování, je inflace obrovskou potenciální hrozbou, protože narušuje kupní sílu. Pro dlužníky je však inflace dobrá věc, protože to znamená, že budou mít méně peněz na splacení, a u některých investorů existuje tajné podezření, že to je důvod, proč se některé vlády a centrální banky inflací netrápí a mohou ji ve skutečnosti uvítat za předpokladu, že se to nevymkne z rukou. Ať už je váš názor jakýkoli, přední kryptoměna bitcoin si buduje reputaci digitálního zlata jako zajištění proti znehodnocení a inflaci.

Pokud se rozhodnete investovat do bitcoinu, měli byste vědět, že je značně volatilní, ale pokud se drží dlouhodobě, pak vzestupy a poklesy mají tendenci se zvyšovat, takže umístění malé částky (možná až 5 %) vašeho čistého jmění do bitcoinu nebo nejlepší bitcoinové akcie by mohlo být dobrou volbou. Za zmínku stojí také další kryptoměnová aktiva, například ethereum, které se používá jako decentralizovaný světový počítač, na kterém může kdokoli spouštět aplikace, s oblastmi jako sběratelské tokeny (nezastupitelné tokeny (NFT)), které začínají získávat trakci, a aplikace decentralizovaných financí (DeFi), kde se chytré smlouvy používají k navrhování plně programovatelných úvěrových produktů, a mnoho dalšího.

Komodity

Komodity se týkají přirozeně se vyskytujících produktů, jako je ropa a měď nebo bavlna a pšenice.

Investice do těchto oblastí lze levně realizovat pomocí ETF a podílových fondů a mohou být cennými prvky diverzifikace portfolia, které je váženo směrem k akciím a dalším třídám aktiv. Je to proto, že ceny komodit mohou mít tendenci nepohybovat se stejným směrem jako ceny akcií, a tento nedostatek pozitivní korelace se stává užitečným diverzifikačním faktorem.

Kopírování Portfolií A Kopírování Obchodníků

Investiční platforma eToro je lídrem v automatizovaných obchodních systémech se svým inovativním systémem pro kopírování obchodníků, kde investoři mohou kopírovat obchody jiných investorů na platformě. Společnost se posunula o krok dále zavedením produktu CopyPortfolios. Jedná se o produkt podobný kolektivním fondům, o nichž jsme hovořili dříve, je postavený na určitých průmyslových tématech a drží koš akcií, aby zajistil expozici v těchto oblastech. Na rozdíl od ETF a podílových fondů však nepřichází s poplatky za správu a řízení. Jediné náklady s tím spojené jsou náklady vzniklé v cenovém rozpětí, když obchodník kopírovaný v CopyPortfolio, do kterého jste investovali, provádí obchody.

Nejlepší investiční platformy

Česká republika má na výběr desítky investičních aplikací a brokerů. Zúžili jsme to na jedny z nejlepších. Na první místo jsme umístili eToro díky jeho poměru cena/výkon, ale požadavky jednotlivých investorů se budou lišit, a tak bude rozdílný i jejich výběr brokera, který vyhovuje daným investičním potřebám.

1. eToro – celkově nejlepší broker pro investování peněz v ČR

eToro LogoVybrali jsme eToro, protože obchodování s ním je bez provizí. Poplatky eToro navíc patří mezi nejnižší na trhu brokerů. Ale možná stejně důležité je jeho snadno použitelné rozhraní, které klade důraz na osvětlení, nikoli na zastrašování. eToro za vás také platí kolkovné z obchodů s akciemi, což představuje podstatnou úsporu.

Broker regulovaný FCA, který má nyní po celém světě 20 milionů klientů, vám umožňuje investovat do široké škály akcií z celého světa a nejoblíbenějších ETF. Nabízí také trhy ve vlastním produktu CopyPortfolios. Řada jeho trhů je navíc k dispozici prostřednictvím CFD obchodování a je k mání také pákový efekt pro ty, kteří chtějí, aby se jejich peníze dostaly ještě dále.

Obzvláště se nám líbí jeho výběr špičkových ETF, jako je Powershares QQQ ETF, který sleduje index Nasdaq 100 složený z mnoha předních amerických technologických společností. Protože je trh uzavřený, níže uvedený příklad ukazuje CFD verzi ETF.

Jak investovat na eToro

Na eToro lze mít přístup k ETF buď jako k podkladovému produktu, nebo prostřednictvím CFD instrumentů. Snímek obrazovky výše ukazuje verzi CFD.

Pokud se rozhodnete pákový efekt nepoužívat, budete kupovat skutečný podkladový ETF.

Kromě CopyPortfolios můžete pomocí funkce Copy Trader také pasivně sledovat jednotlivé obchodníky. Funkce Copy Trader vám umožní sledovat zkušeného obchodníka s prokázanými ověřitelnými výnosy, jak se zobrazuje v reálném čase na platformě eToro. Níže je souhrn pro CopyPortfolio SharpTraders, které kopíruje 20 jednotlivých obchodníků eToro.

Existuje celkem 40 CopyPortfolios, ze kterých si můžete vybrat, rozdělených do tří sekcí: market, top trader a partner CopyPortfolios.

Další výhodou výběru brokera eToro je jeho vhodnost pro novější investory. Web i mobilní aplikace se snadno používají a není zde příliš matoucí investiční hantýrka se vším, co je možné, v „obyčejném jazyce“.

Začít s eToro trvá doslova několik minut a můžete okamžitě vkládat prostředky pomocí české debetní/kreditní karty nebo elektronické peněženky. Za každý výběr je poplatek za výběr 5 USD. Společnost je plně regulována úřadem Financial Conduct Authority (FCA) a na vklady ve výši až 85 000 GBP se vztahuje schéma kompenzace finančních služeb (Financial Services Compensation Scheme).

Výhody:

 • Broker s 0% provizí.
 • Kolkovné je placeno platformou.
 • Komodity dostupné pro diverzifikaci.
 • Inovativní funkce CopyPortfolios a Copy Trader.
 • Na výběr 255 nejlepších ETF a 40 CopyPortfolios.
 • Sociální sítě s kopírováním obchodníků.
 • Můžete obchodovat s nejlepšími kryptoměnami.
 • Regulováno FCA.
 • FSCS pokrytí až do 85 000 GBP.

Nevýhody:

 • Poplatky za výběr a nečinnost.
 • Devizové poplatky.
 • Poplatky v rozpětí kupní a prodejní ceny.

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

2. Libertex – nejlepší broker pro nulové spready

Libertex je broker, který poskytuje investorům zajímavou nabídku. Neúčtuje žádné spready! Spread je rozdíl mezi cenou, za kterou nakupujete a za kterou prodáváte, a je jedním ze způsobů, jak váš broker vydělává peníze.

Libertex sice neúčtuje žádné spready, ale za nákup a prodej existuje malá provize, která se platí u více než 213 finančních CFD instrumentů. To zahrnuje širokou škálu tříd aktiv, jako jsou akcie, měny, komodity a kryptoměny.

Libertex také poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti, protože je schválen a regulován CySEC. Minimální vklad je pouze 100 EUR a lze jej provést bankovním převodem, kreditními/debetními kartami a elektronickými peněženkami, jako jsou Neteller a Skrill.

Výhody:

 • Regulace CySEC.
 • CFD obchodní účty.
 • Obchodujte na více než 213 globálních trzích.
 • Nulové spready.
 • Živě vysílané analýzy a zpravodajství přímo v platformě.
 • Snadno použitelná obchodní platforma.

Nevýhody:

 • Není k dispozici obyvatelům USA.

70.8% retailových investorů je při obchodování na této stránce ztrátových.

4. Plus500 – broker se zákaznickou podporou 24/7

Pokud jde o investování vašich peněz, chcete si být jistí, že budete mít přístup k zástupci brokera co nejrychleji – pro případ, že byste potřebovali pomoc nebo asistenci s platformou. Plus500 nabízí zákaznický servis 24/7!

Ještě lepší je, že můžete obchodovat s více než 2 500 finančními CFD instrumenty, a to 100% bez provize! To zahrnuje akcie, komodity, ETF, indexy, měny a další! Broker se pyšní tím, že nabízí také těsné spready.

Mít klid při vkladu finančních prostředků a obchodování se svým brokerem je zásadní. Plus500 je schválen a regulován po celém světě od FCA, CySEC, ASIC a dalších! Plus500 Ltd je ve skutečnosti veřejně obchodovanou společností na londýnské burze London Stock Exchange.

Výhody:

 • Globální regulace od FCA, CySEC, ASIC a dalších.
 • K dispozici více než 2 500 finančních CFD instrumentů.
 • Těsné spready.
 • Obchodování 100% bez provize.
 • Snadno použitelná webová platforma.
 • Zákaznická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nevýhody:

 • K dispozici jsou pouze účty CFD.

76,4% retailových investorů je při obchodování na této stránce ztrátových. 

4. AvaTrade – nejlepší broker pro různé typy účtů

Trading 212 stock appPokud jde o investování peněz, jsou tu k dispozici různé typy produktů. To zahrnuje fyzické transakce nebo nákup a prodej derivátů, jako jsou CFD nebo opce.

S AvaTrade máte přístup k celé řadě různých typů účtů, včetně obchodního účtu CFD, účtu pro sázení na spready, účtu pro obchodování s opcemi a islámského obchodního účtu bez swapů.

Dále můžete obchodovat 100% bez provize na více než 1 250 globálních trzích zahrnujících akcie, dluhopisy, indexy, komodity, ETF, měny a kryptoměny. Broker také poskytuje celou řadu různých obchodních platforem.

Pokud jde o investování vašich peněz, samozřejmě se chcete ujistit, že používáte bezpečného a zabezpečeného brokera, který je regulovaný. Naštěstí je AvaTrade regulován v šesti různých jurisdikcích od Central Bank of Ireland, Australia Securities and Investments Commission, Financial Services Agency of Japan a mnoha dalších.

Výhody:

 • Globální regulace.
 • Široká škála typů účtů.
 • Dostupné islámské obchodní účty bez swapů.
 • Obchodování 100% bez provize.
 • Přístup na více než 1 250 globálních trhů.
 • Nulové poplatky za vklad a výběr.

Nevýhody:

 • Poplatky za nečinnost.

71 % účtů drobných investorů přichází o peníze při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem.

Otevření účtu u eToro je hračka. Chcete-li být plně ověřeni, budete muset předložit státem vydaný průkaz totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz, a doklad o tom, kde bydlíte, v podobě účtu za energie nebo jiného účtu. Můžete začít obchodovat i bez poskytnutí těchto údajů, ale abyste mohli plně využívat platformu, musíte toto ověření poskytnout.

Minimální částka, kterou můžete investovat, je 200 USD. Základní měnou webu je americký dolar. Další částky lze vložit od minimálně 50 USD.

Jakmile provedete vklad, jste připraveni obchodovat.

Aby bylo vaše portfolio během obchodování na eToro diverzifikované, doporučujeme koupit pozici v Apple, Berkshire Hathaway a zlatě. Zvažujeme také ethereum v malém množství a otevíráme pozici v CopyPortfolio. V níže uvedených příkladech vám ukážeme, jak nakupovat akcie Apple a jak investovat do CopyPortfolio.

Začněme investováním do společnosti Apple

Klikněte na tlačítko Obchodní trhy nebo do vyhledávacího pole v horní části stránky zadejte „Apple“:

Jak investovat na etoro

Klikněte na logo Apple, které se zobrazí ve výsledcích, ať už jste zvolili jakoukoli z těchto cest. Nyní budete na stránce nakupovat akcie společnosti Apple, která obsahuje podrobnosti, jako je informační kanál, statistiky, grafy a průzkumy. Pokud jste na svůj účet nevložili prostředky, nebudete mít přístup k informacím z průzkumu. Na stránce profilu Apple klikněte na modré tlačítko Obchodovat:

Jak investovat na etoro

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Zadejte částku, kterou chcete koupit. Vytvořili jsme velikost obchodu 1 000 USD:

Jak investovat na etoro

Zadejte stop loss. Vytvořili jsme stop loss, při kterém se pozice uzavře, pokud ztratíme více než 10 % našich výdajů, což je v tomto případě 100 USD (viz výše).

Take profit jsme nechali na úrovni stanovené výchozím nastavením systému na 10 000 $. Nyní klikněte na Otevřít obchod (modré tlačítko na snímku obrazovky výše).

Obchod nemusí proběhnout okamžitě v závislosti na tom, jak dlouho trvá přiřazení požadavku na nákup k prodejci. Po několika sekundách se na obrazovce zobrazí zpráva:

Přejděte do zobrazení portfolia a podívejte se na novou pozici Apple.

Chcete-li koupit pozici v Berkshire Hathaway, zlatě a ethereu, opakujte výše uvedené kroky. eToro na trhu se zlatem a jinými komoditami používá CFD kontrakty, což znamená, že nekupujete podkladové aktivum. Místo toho koupíte smlouvu, ve které návratnost investice určuje rozdíl mezi kupní a prodejní cenou v okamžiku uzavření smlouvy.

Nyní investujeme 5 000 USD do CopyPortfolio

Vybrali jsme si TravelKit z kategorie portfolií Market. Minimální částka, kterou můžete investovat do CopyPortfolio, je 2 000 USD.

Na stránce profilu TravelKit můžeme zkontrolovat podrobnosti o naší investici, jako je výkonnost a kapitálová účast:

Zadáme částku, kterou chceme investovat (5 000 USD):

CopyPortfolio na etoro

Nastavili jsme stop loss tak, abychom nemohli přijít o více než 85 % naší investice (viz výše), což znamená, že pokud hodnota naší investice klesne pod 4 250 USD, přestaneme kopírovat CopyPortfolio.

Obchod provedeme kliknutím na modré tlačítko Investovat. Zobrazí se zpráva na obrazovce, která potvrdí, že příkaz byl úspěšně proveden:

Nejlepší způsob, jak investovat v ČR – Závěr

eToro nabízí širokou škálu trhů a zahrnuje až 3 000 cenných papírů. To by mělo stačit k tomu, aby se i těm nejnáročnějším investorům poskytly dostatečné možnosti k uspokojení jejich potřeb. Co však na eToro zvlášť oceňujeme, je jeho 0% provizní model při obchodování. Místo toho musíte zaplatit pouze část spreadu za každý obchod, který provedete.

eToro je navíc unikátní se svou nabídkou Copy Trading a CopyPortfolio. Díky tomu je snadnou platformou pro začátečníky, ale také poskytuje sofistikovanost, která osloví i zkušenější obchodníky.

Například eToro umožňuje investorům zaujmout pozice využívající pákový efekt. Je také místem, kde si i design a rozvržení přijde na své, vše je jasně vyznačeno, jaká přesně je vaše expozice, různá výše pákového efektu nebo když kupujete podkladové aktivum na rozdíl od nákupu CFD.

Nejlepší broker pro investování peněz v ČR – 0% provize

U 68% retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Časté Dotazy

Kde investovat peníze bez rizika?

Spořicí účty a dluhopisy jsou nejlepším způsobem pro investice s nejnižším rizikem. Ale výnosy spořicího účtu jsou v současné době velmi nízké, i když riziko ztráty vašich peněz je výjimečně nízké.

Jsou firemní dluhopisy dobrá investice?

Firemní dluhopisy jsou finanční instrumenty, které poskytují půjčky společnostem, a koupili byste si je, pokud byste chtěli společnosti půjčit na oplátku za pravidelný příjem ze získaného úrokového výnosu. Jak byste očekávali, půjčky rizikovým společnostem budou mít vyšší úrokovou splátku, takže někteří investoři jdou po vysoce výnosných dluhopisech, někdy označovaných jako „junk bonds“, protože jsou ratingovými agenturami definovány jako subinvestiční stupeň. Rizika však budou větší. Pro stabilní a bezpečnou investici je nejbezpečnější sázka na investice do dluhopisů velkých společností (blue-chip).

Mohu přijít o všechny své peníze investováním do akcií?

S každou investicí přichází riziko, ale s akciemi vždy existuje riziko, že společnost selže a můžete přijít o celý svůj kapitál.

Kolik bych měl investovat do akcií?

Za tradiční optimálně vyvážené portfolio bylo považováno 60 % akcií a 40 % dluhopisů. To může být stále dobrým výchozím bodem pro budování investičního portfolia a při přemýšlení o podílu akcií, které držíte. Mějte však na paměti, že zejména vládní dluhopisy jsou v době psaní tohoto článku málo výnosné, což donutilo investory investovat více svých peněz do akcií. Přesná částka, kterou investujete do akcií, bude nakonec záviset na vaší toleranci vůči riziku. Do portfolia by mohly být přidány další třídy aktiv kromě/místo dluhopisů, jako jsou komodity a nemovitosti a možná i kryptoměny pro investora s větší tolerancí k riziku.

Mám investovat do nemovitostí, protože je to jedna z bezpečnějších tříd aktiv?

Fráze „bezpečný jako domy“ by mohla vést některé k představě, že majetek je jednou z nejméně rizikových investic, ale nemusí tomu tak být. Pokud kupujete nemovitost primárně k bydlení, nemusí být tak důležité, zda její cena stoupá, nebo klesá. Pro mnoho jednotlivců a rodin je však rezidenční nemovitost jejich největším aktivem a je považována za zásobu bohatství a v budoucnu ji možná budou chtít prodat. Negativní fluktuace cen by proto mohla být podstatným rizikem, zejména pokud se ocitnete ve špatné situaci s vlastním kapitálem, kdy je hodnota hypotečního úvěru vyšší než hodnota nemovitosti, kterou jste si koupili. Ti, kteří chtějí investovat do nemovitostí, si mohou koupit akcie v trustu na investice do nemovitostí (Reit) nebo v podílovém fondu investujícím do nemovitostí. Obě tyto cesty poskytují větší likviditu, což znamená, že za normálních okolností lze jednotky ve fondu nebo podíly v trustu snadno koupit a prodat na otevřeném trhu.

Mám investovat do zlata jako bezpečného přístavu?

Zlato je tradiční aktivum bezpečného přístavu s pověstí vybudovanou po tisíciletí a jako takové by mělo být na vrcholu nebo alespoň v horní části vašeho seznamu bezpečných míst pro vaše peníze. Nevýhodou zlata však je, že nepřináší žádný příjem, ať už ve formě dividend nebo úrokových plateb.

Které akcie poskytují nejlepší výnosy?

Růstové akcie, které udržují možnost růstu hodnoty kapitálu, tj. zvyšování cen akcií společnosti, se obvykle nacházejí v odvětvích, jako je technologie. Technologické změny a další nově se objevující témata, jako jsou investice do obnovitelných zdrojů energie a stárnutí populace, by mohly v příštích letech spatřit naplnění růstového potenciálu. Trik však spočívá ve výběru vítězů, nikoli poražených. Nová technologie nemusí být nutně zárukou zisků a dnešní vůdci nemusí být případnými velkými vítězi.

Vladimír Pospíšil

Vladimír Pospíšil

Vladimír Pospíšil je autor článků, analytik a investor z Českých Budějovic. Je zkušeným analytikem trhů a aktivním obchodníkem s více než 10 lety zkušeností na finančních trzích. Specializuje se na intradenní obchodování, ale také dlouhodobé investování do různých druhů aktiv.