trading platform BG
Търсене
Начало » злато търговия
декларация за съгласие Fact Checked

Златото е най-търгуваната стока в света, заедно с петрола, природния газ и зърното. Благородният метал е един от най-интригуващите активи, защото се използва като предпочитана защита от инфлация, поради което е и актив номер 1 в света от гледна точка на безопасност. Златото е и широко използвано в няколко индустрии, сред които бижутерийна, стоматология, медицина, в мобилните телефони и други.

В миналото търгуването със злато е било предизвикателно, тъй като самият метал е трябвало да се купува и продава, като междувременно му е било необходимо място за съхранение. Сега обаче всеки може лесно да  купува и продава злато от всяка точка на света.

В това ръководство обясняваме всичко, което трябва да знаете за търговията със злато в България – основи, ползи, рискове, стратегии за търговия, както и предлагаме най-добрите платформи за търговия със злато в България.

Как да купим акции на Gold – ръководство стъпка по стъпка 2022

За да започнете да купувате акции на Gold, трябва да следвате следните стъпки по-долу:

 • 1 – Откриване на сметка за онлайн търговия (ние препоръчваме или eToro)
 • 2 – Потвърждаване на идентичност
 • 3 – Депозиране на средства
 • 4 – Започнете търговия със злато

68% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

Какво е търговията със злато?

Търгуването на злато е трейдинг метод, при който златото като актив се търгува на финансовите пазари. Подобно на останалите търгуеми финансови активи, търговията със злато в България включва покупката/продажбата на стоката, за да реализирате краткосрочна/дългосрочна възвръщаемост или да защитите портфолиото си от инфлация или спад на пазара.

Златото е важен актив в икономическата парична система и рядък метал с много висока стойност. Много инвеститори използват злато във време на инфлационен натиск, политическа нестабилност или икономическа рецесия. Има няколко начина за търговия със злато, като най-често срещаният е закупуването на физическо злато под формата на кюлчета, монети или бижута. В днешно време има други методи, при които инвеститорът може да купува и продава злато, който включва фючърсни договори, златни фондове или ETF, опции и договори за разлика (CFD).

Цена на търговията със злато

Златото се търгува в различни форми и пазари, което означава, че трябва да схванете разликата между спот злато и търговия с фючърси върху злато. Разликата между двете е, че когато търгувате спот злато, показаната цена представлява текущата пазарна стойност на актива или, с други думи, цената, на която можете веднага да купите или продадете. Спот злато се търгува непрекъснато на междубанковия спот пазар, който произлиза директно от извънборсовите световни пазари на злато.

Спот цената на златото е еталон за цената на златото по целия свят и играе основна роля в индустрията на златните кюлчета.

От друга страна, фючюрсите върху златото имат срок на изтичане, обикновено през следващите 12 месеца. Фючърсният договор върху злато позволява на инвеститора да купува или продава актив на бъдеща дата и определена цена. Цената на фючърсния договор за злато има тенденция да бъде по-висока от спот цената на златото, тъй като включва някои балансови разходи, например съхранение, застраховка и лихвено финансиране.

С договор за злато се продава едно златно кюлче, което е от 100 тройунции и се търгува в долари и центове за тройунция. Например когато златото се търгува на $ 1940 за тройунция, стойността на договора е $ 194 000. Повечето CFD брокери предлагат търговия с CFD договори, които следват спот цената на златото.

Има и някои други разлики между двата актива:

 • Минимален размер на търговията: Златните фючърси имат минимален размер на търговия от 0,01 (1000 единици), докато спот златото – от 0,10 (10 000 единици)
 • Овърнайт суапове: Плаща се овърнайт суап за договори за спот злато
 • Минимален обем на тиковете и стойност: Минималният обем на тиковете за златни фючърси е $ 10.00/тик, а за спот злато – $ 10.00/пип

Часове за търговия със злато

На международният пазар на злато (спот злато) се търгува 24/5, като по този начин инвеститорите могат да търгуват със злато по целия свят по всяко време. Глобалният пазар на злато е затворен от 22:00 GMT до 23:00 GMT всеки ден.

Начини за търговия със злато

Както споменахме, има четири основни метода за търговия със злато, вкл. покупката на физическо злато. По-долу ще разгледаме три от методите, при които инвеститорът може по електронен път да купува и продава злато без да се налага да държи и съхранява благородния метал.

Договор за разлика (CFD)

CFDпредлага алтернативен начин за търговия със суровини, като злато и петрол. CFD са форма на търговия с деривати, която ви позволява да търгувате с определен актив без да го притежавате. Това означава, че сключвате споразумение с друг инвеститор, за да спекулирате с цената на актива. Поради тази причина да търгувате със злато чрез CFD е най-лесният и рентабилен начин, тъй като не е нужно да инвестирате голяма сума пари, както и притежавате достатъчно средства, за да отговорите на изискванията за маржин.

Когато купувате и продавате злато чрез CFD брокер, можете да направите това без комисиона. Можете да търгувате с ливъридж, както и фракции от един лот. Това означава, че не ви трябват много пари, за да влезете в златна позиция, в сравнение с купуването на златни фючърси директно от борсата..

Златни фючърси

Фючърсните договори са най-често срещаният начин за търговия със злато, въпреки че е много по-сложен и скъп от търговията със злато чрез CFD. Тези финансови договори се използват като застрахователен инструмент за фермери, производители и големи компании от векове. В днешно време фючърсните договори се използват за хеджиране на позиция, но също така и за спекулация с цената на актива.

Когато купувате фючърсен договор, не плащате цената на сетълмента, а вместо това сключвате споразумение за покупка или продажба на определена дата, място и цена. Търговията с фючърси на борса предлага висока ликвидност и ви позволява да изграждате стратегии за търговия. Тя обаче е доста сложна и изисква дълъг процес на регистрация и голям обем инвестиции.

Има много борси за фючърси на злато по целия свят, вкл. изброените, но не само:

 • Chicago Mercantile Exchange (CME)
 • The US futures market (COMEX)
 • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)
 • Euronext
 • Shanghai Gold Exchange
 • Multi Commodity Exchange of India/National Commodity and Derivatives Exchange
 • Intercontinental Exchange

Най-голямата борса за златни фючърси е COMEX, която е и най-голямата борса за финансови деривати в света.

Опции върху злато

Опциите са друг начин за търговия със злато. Кол и пут опция върху златото дават право на притежателя на договора да купува или продава благородния метал на предварително зададена цена и на предварително определена дата. Опциите обикновено се търгуват на фючърсна борса като Чикагската стокова борса (CME), но не предлагат и от някои платформи за търговия с CFD, например Plus500.

Опциите върху злато предлагат предимства в сравнение с фючърсите, като допълнителен ливъридж, възможност да ограничите потенциалните загуби и прилагането на стратегии за хеджиране на търговия.

Например цената на златните фючърси през декември 2022 г. е $ 1 947.9. Ако очаквате, че цените на златото ще се увеличат, следователно ще купувате кол опции. За този пример избрахме нивото от 1 950 през октомври. Не забравяйте, че датата на изтичане влияе върху цената на договора за опция, т.е. декемврийският договор ще бъде много по-скъп от октомврийския договор.

Source: Barchart

Всеки договор за опция върху злато се отнася до 100 тройунции, така че ако цената на договор за опция е $ 20.50, сумата, която ще платите за опцията, е $ 20.50 x 100 = $ 2 050.

Ето какво може да се случи, когато договорът изтече. Ако приемем, че по време на изтичане на договора цената на златото е $ 2 000, инвеститорът може да използва опцията за закупуване на злато на $ 1 950 за тройунция, след което веднага да го продаде на открития пазар за $2 000. Това ще доведе до обща печалба от $ 5000.

Предимства на търговията със злато  в България

Ако все още се чудите дали да търгувате със злато или не, по-долу сме посочили някои от предимствата на търговията със злато в България

Златото е идеален хедж актив за рисковете на финансовите пазари

Златото е известно преди всичко като сигурно убежище, което има способността да запазва стойността си по време на забавяне на икономиката. Златото служи и като най-добрият хедж срещу висока инфлация. Много инвеститори избират да направят инвестиция в злато, за да хеджират опасностите на пазара.

Златото е високо ликвиден актив

Високата ликвидност е винаги топ приоритет за трейдърите и големите финансови институции. Златото е най-търгуваният благороден метал и една от най-търгуваните стоки в света. Това означава, че винаги можете да намерите новини и финансови анализи, свързани със златото. Можете да използвате и доклада за златото, публикуван веднъж седмично от Комисията за търговия на стокови фючърси (CFTC), в който се съдържат ключови данни за дей трейдърите и представя ясно на обществеността динамиката на пазара на злато..

Данъчни облекчения

Жителите на България трябва да обмислят за търговия със сметка, която залага на спред. Печалбите са освободени от данъка върху капиталовата печалба. Някои от най-известните брокери в България, които позволяват търговия със сметка, залагаща на спреда, са FXCM и IG Markets

Как да печелим от търговия със злато

За разлика от акциите и облигациите, златото не изплаща дивиденти или друга форма на пасивен доход. Това означава, че ще трябва да спекулирате с цената на благородния метал, вкл. че цената ще се повиши или ще спадне. Например:

 • Да кажем, че правите поръчка за къса продажба на CFD върху злато за £ 1 000 с ливъридж 10:1, което означава, че ще инвестирате само £ 100.
 • След няколко дни златото поевтинява с 10%
 • Вашата позиция струва £1 100
 • Когато трендът приключи, можете да поставите поръчка за затваряне на позицията
 • Капиталът ви се увеличава на £1 100 със само £100 инвестиция

Трябва да вземете предвид високия риск, свързан с този тип търговия. Ако пазарът тръгне срещу вас с 10%, ще загубите капитала си. Ще трябва да следите отблизо изискванията на всеки договор и да съхранявате достатъчно средства във вашата сметка за търговия.

Рискове от търговията със злато

Онлайн търговията със злато може да се използва за хеджиране на други рискове, но дори тя самата е рискова, когато спекулирате с колебанията на цените.

Първо и най-важно, златото се различава от най-търгуемите активи на пазара, тъй като стойността му има малка корелация с други активи. Второ, движението на цените на златото е донякъде задържане между пазарните новини и търсенето и предлагането. Следователно това може бързо да предизвика неочаквано движение на цената, независимо от тренда.

Има риск да загубите своя капитал, особено когато използвате висок ливъридж при търговия с CFD.

Като вземете предвид горното, ще трябва да създадете план за управление на риска преди да започнете да търгувате със злато. Някои от най-важните техники за управление на риска за активните дей трейдъри включват съотношение риск/печалба, стоп-загуба и тейк-профит поръчки и прилагането на правилото за един процент.

Стратегии за търговия със злато

Както при всички други форми на инвестиции, ще трябва да намерите ефективна стратегия за търговия със злато, за да предвидите пазарните тенденции. Ето няколко предложения, които да ви помогнат да съставите план за търговия:

Съотношение злато/сребро

Съотношението злато/сребро представлява количеството сребро, което е необходимо, за да се купи една тройунция злато. Този инструмент е много популярен сред трейдърите на злато и на благородни метали, тъй като тези два метала са склонни да имат силна корелация. Това съотношение може да се използва като начин за определяне кога да се купува или продава злато или кога да се купува или продава сребро.

Наблюдавайте благородните метали

Благородните метали са склонни да се движат в една и съща посока, като тези активи често се купуват за хеджиране срещу пазарните рискове. Понякога обаче се случва някой от металите да не е в корелация с останалата част от групата. Препоръчително е да добавите всички благородни метали (злато, сребро, платина и паладий) към списък, така че да наблюдавате внимателно техните ценови движения.

Пазарни новини и икономически данни

Златото реагира повече на пазарните новини и икономически данни, отколкото другите активи. След появата на пандемията от Covid-19 златото поскъпна с почти 25% на фона на сътресенията на пазарите. Затова следете новините и важните икономически данни, публикувани от водещите централни банки и други институции. Намерете надежден източник на финансова информация и следете отблизо икономическия календар. Някои от най-значимите икономически данни, за които трябва да следите, са статистика за брутен вътрешен продукт (БВП) на САЩ, ЕС, Великобритания, Китай, Япония, Австралия и т.н., индексите на потребителските цени, заплащането в икономиката, с изключение на селското стопанство, заетост и безработица, съобщения за лихвени нива.

Съвети за търговия със злато

Ето няколко съвета, които да обмислите преди да започнете да инвестирате в злато.

Съвет 1: Използвайте съотношение риск/печалба

Да използвате съотношение риск/печалба е лесно и много ефективно. Това съотношение ви помага да оцените очакваната възвръщаемост и риск за дадена сделка дори за по-дълъг период от време (ден, седмица, месец). По-голямата част от дей трейдърите използват съотношението риск/печалба, което обикновено пада между 1,0 и 0,25, но ако планирате суинг/дългосрочна търговия, трябва да приложите съотношение риск/печалба от 1:3 до 1:5, което означава, че сте готови да рискувате £ 1, за да спечелите £ 3 или £ 5.

Съвет 2: Практикувайте търговия със злато с демо сметка

По-голямата част от онлайн CFD брокерите предлагат демо сметки, за да се запознаете с платформата за търговия и да тествате стратегиите си за търговия с виртуални пари. Въпреки че не е задължително, това със сигурност ще ви помогне да постигнете целите си.

Съвет 3: Научете технически анализ

Техническият анализ е от съществено значение за дей и суинг търговията. Тази форма на анализ се стреми да прогнозира движението на цените чрез анализ на исторически данни. Тя стана още по-важна за съвременния електронизиран пазар. Вземете си някои книги за инвестирането, четете статии и ръководства за дей трейдинга и се запознайте с най-често срещаните термини и показатели за технически анализ. За начало ви предлагаме да използвате следните индикатори: Плъзгаща средна стойност (MA 26, MA 12), Индекс на относителната сила (RSI), линии на Болинджър, нива на Фибоначи и обем.

Съвет 4: Наблюдавайте щатския долар

Американският долар е референтната валута за ценообразуване и сетълмент за цената на златото в световен мащаб. Затова ще трябва да разберете факторите, които движат валутните пазари, и по-специално щатския долар. Търсенето и предлагането на злато играят важна роля в цената му, но силата или слабостта на щатския долар може да повлияе на цените.

Съвет 5: Пробвайте сигнали за търговия със злато

Друг начин да генерирате идеи за търговия е да намерите добър провайдър на  сигнали за търговия със злато. Сигналите за търговия работят по алгоритмична формула и ви предупреждават чрез имейл или SMS, когато са изпълнени определени параметри. Някои онлайн брокери като Plus500 предлагат на потребителите безплатна услуга за сигнали за търговия.

Най-добрите платформи за търговия със злато

Тъй като златото е сред най-активните и търгувани благородни метали в света, почти всяка брокерска фирма ще ви позволи да купувате и продавате злато. На пазара в България има стотици платформи за  търговия със злато. Търговията със злато може да бъде доста скъпа, ако търгувате чрез вашата банка или фирма за финансово посредничество, която ви свързва директно с фючърсни борси като CBOE. За да улесним нещата, по-долу изброяваме най-безопасните и рентабилни платформи за инвестиции в злато за инвеститори от България през 2022 г.

1. Capital.com – Търгувайте злато и още 3 000+ пазара!

new capital.com logoCapital.com е сред по-новите брокери за търговия на злато, но се разраства бързо заради своята конкурентност на пазара. Повече от 780 000 клиенти на Capital.com по света търгуват, депозират и теглят средства с 0% комисиона.

Освен че можете да търгувате злато, с компанията получавате достъп и до множество пазари и други търгуеми активи, вкл. останалите благородни метали, както и индекси, валути, криптовалути и глобални акции. Брокерът е чудесен избор, ако искате да търгувате с акции на миннодобивни компании!

Брокерът предоставя възможност за търговия чрез CFD. Това означава, че можете да контролирате голяма позиция с малък депозит.

Capital.com е лицензиран и регулиран от FCA и CySEC, т.е. предоставя високо ниво на сигурност за вашите средства.

Такси на Capital.com:

Комисиона 0%
Такса депозит Няма
Такса теглене Няма
Такса неактивност Няма

Предимства:

 • Лесна за използване уеб базирана платформа за търговия
 • Регулация от FCA и CySEC
 • Търговия на над 3 000 глобални пазара
 • 0% комисиона при покуки и продажби
 • Нулеви такси за депозиране и теглене
 • Нисък минимален депозит от 20 USD

Недостатъци:

 • Има само сметки за търговия с CFD

79.17% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD с този доставчик.

2. AvaTrade – Най-добрата платформа за търговия на злато за професионални трейдъри

Trading 212 stock appAvaTrade е надеждна платформа за търговия с CFD, която си струва да се обмисли, особено за по-опитни инвеститори. Този брокер се откроява с това, че предлага огромно разнообразие от активи на редица платформи за търговия, сред които MetaTrader4, MetaTrader5, AvaTradeGo и AvaOptions. Това е и една от най-добрите платформи за автоматизирана търговия, която позволява и копиране на сделките на други инвеститори.

По отношение на търговията със злато AvaTrade предлага ливъридж 5:1 за инвеститори на дребно и 200:1 за професионални трейдъри. Спредът от 0,28 е много конкурентен и брокерът ви позволява да търгувате със злато със стъпка от 0.01. Платформата не начислява комисиони освен спреда при покупка и продажба.

Можете да започнете да търгувате злато с AvaTrade с депозит от $ 100, which който може да бъде финансиран незабавно с дебитна или кредитна карта от България. AvaTrade се регулира в няколко юрисдикции.

Такси на AvaTrade:

Комисиона 0%
Такса депозит Няма
Такса теглене Няма
Такса неактивност £50 за тримесечие след 3 месеца неактивност

Предимства:

 • Ниска комисиона за търговия и тесни спредове
 • Поддържа MT4/MT5
 • Платформа, подходяща за автоматизирана търговия
 • Регулирана в няколко юрисдикции
 • Без такса за депозит и теглене
 • Нисък минимален депозит от $ 100

Недостатъци:

 • Начислява такса неактивност

Вашия капитал е в риск.

3. Plus500 – Най-добрата платформа за търговия с CFD за активни трейдъри

Plus500 е най-подходяща платформа за активни дей трейдъри, които поставят голям брой поръчки на пазарите. Това до голяма степен може да се отдаде на политиката на Plus500 за нулеви комисиони и тесните спредове, които предлага. По-конкретно, спредът за златото с Plus500 е 0.77 или 0.04%, което е под средното за индустрията.

По отношение на инструментите и функционалностите за търговия Plus500 предоставя полезен инструмент за отчитане настроенията на пазара, който позволява да видите отворените позиции на инвеститорите за определен актив. Има и функция за ценови сигнали, с която получавате уведомления за промяна при цените на отделни активи. Plus500 предлага опции върху злато, което означава, че можете да поставяте кол и пут опции.

Plus500 е силно регулиран, а неговата компания майка е регистрирана на Лондонската фондова борса под символа PLUS. Сметка за търговия може да се открие със само £ 100 депозит чрез Paypal, банков превод или дебитна/кредитна карта.

Такси на Plus500:

Комисиона 0%
Такса депозит Няма
Такса теглене Няма
Такса неактивност £10 месечно след 3 месеца неактивност

Предимства:

 • Тесен спред за CFD върху злато
 • Търговия с опции върху злато
 • Търговия с ливъридж до 10:1 върху злато
 • Инструменти за управление на риска и ценови сигнали
 • Лесни за използване платформи
 • Силна регулация
 • Приложение за мобилна търговия

Недостатъци:

 • Не поддържа автоматизирана търговия

80.5% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFDс този провайдър.

4. eToro – Най-добрата платформа за социална търговия в България

eToro LogoeToro е регулирана и безопасна платформа за онлайн търговия, която позволява на потребителите да търгуват хиляди финансови активи ръчно или автоматично. Брокерът е известен като платформа за социална търговия с над 12 милиона регистрирани трейдъра и удобно за потребителите табло за управление, подобно на всяка друга социална мрежа.

На платформата eToro можете да търгувате с CFD върху злато, като приложите ливъридж 10:1 при покупка и продажба. eToro ви позволява да търгувате с някои от най-популярните златни борсово търгувани фондове (ETF), като SPDR Gold (GLD), iShares Gold Trust (IAU), Gold Miners ETF VanEck Vectors и други. За търговия с ETF се прилага ливъридж до 5:1.

Регулирана от FCA, eToro е една от най-безопасните платформи за търговия в България. Можете да започнете търговия с eToro с първоначален депозит от £ 150 deposit чрез PayPal, дебитна/кредитна карта, банков превод, както и да опитате демо сметка със $100 000 виртуални пари.

eToro е популярна платформа за търговия с акции и е един от малкото брокери, с които купувате и продавате акции без комисиона.

Такси на eToro:

Комисиона 0%
Такса депозит Няма
Такса теглене $5
Такса неактивност $10 на месец след 12 месеца неактивност

Предимства:

 • Лесен за използване брокер
 • Ливъридж 10:1 за стоки като злато
 • Търговия със злато без комисиона
 • Ниски изисквания за маржин
 • Депозиране с дебитна/кредитна карта, електронен портфейл или банков превод
 • Копиране на търговия

Недостатъци:

 • Не е подходяща платформа за напреднали трейдъри – има ограничен инструментариум за технически анализ

68% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

5. Libertex – Брокер за CFD върху злато с нулеви спредове

Libertex е платформа за търговия, която вместо спред (разликата между цената купува и продава на брокера) начислява малка комисиона за сделките купува и продава.

Нулевият спред се предлага за пълната гама търгуеми класове активи - метали, стоки, валути, индекси, акции и криптовалути. Комисионата при покупка и продажба варира от 0% до 0.5%, като при някои видове сметки можете да получите 50% отстъпка.

С Libertex можете да търгувате CFD върху злато със само 0.004% комисиона. Платформата за търговия, предоставена от брокера, е богата на функции и лесна за използване, освен това има впечатляващи образователни ресурси и търговски изследвания.

Furthermore се лицензира и регулира от CySEC, като предоставя отделни клиентски сметки и защита от негативен баланс за трейдъри на дребно.

Такси на Libertex:

Комисиона 0% - 0.5%
Такса депозит Няма
Такса теглене 1 EUR за кредитна/дебитна карта, 1% за Neteller, безплатно за Skrill
Такса неактивност 10 EUR след 180 дни

Предимства:

 • Регулирана от CySEC платформа
 • Нулеви спредове!
 • Достъп до множество класове активи
 • Търговия с 50% отстъпка от комисионата
 • Лесна за използване платформа за уеб търговия
 • Отлични образователни ресурси

Недостатъци:

 • Предлага само търговия с CFD

70.8% от инвеститорите на дребно губят пари, като търгуват CFD с този сайт.

Предимства и недостатъци на търговията със злато в България

Предимства:

 • Златото се счита за актив, който хеджира срещу инфлация
 • Много ликвиден актив, сравнително лесен за покупка и продажба
 • Широко отразяван в новините актив
 • Златото винаги ще има стойност
 • Има много информация и проучвания за златото
 • Можете да използвате висок ливъридж при търговия с брокери, които предлагат CFD върху злато
 • Няколко начина за търговия със злато – CFD, фючърси, опции, ETF

Недостатъци:

 • Инвестициите в злато чрез фючърсни борси е скъпо
 • Златото не изплаща дивиденти

Как да започнете търговия със злато в България

Ако сте попаднали на тази страница, вероятно се чудите как да започнете да търгувате със злато. Ще ви покажем как да си отворите сметка за онлайн търговия и да започнете да търгувате злато с eToro, лицензиран от FCA брокер, който позволява инвестиране в злато без комисиона. Процесът по откриване на онлайн сметка за търговия работи до голяма степен по същия начин с всеки друг CFD брокер.

Стъпка 1: Откриване на сметка за онлайн търговия

Отидете на началната страница на eToro’s и се регистрирайте. След като влезете в началната страница на брокера, кликнете върху бутона ‘Присъединете се сега’. Във формуляра за регистрация ще трябва да създадете потребителско име и парола или да се регистрирате с профила ви от Facebook или Google.

След това ще попълните въпросник, където ще трябва да предоставите личните си данни – име, домашен адрес, дата на раждане, национален осигурителен номер, имейл адрес и мобилен номер. Ще трябва да информирате eToro за вашия финансов опит и знания за търговията.

Стъпка 2: Потвърждаване на идентичност

eToro е регулиран от FCA брокер, което означава, че ще трябва да потвърдите самоличността си преди да можете да купувате и продавате CFD върху злато. Ще трябва да качите копие от валиден паспорт или шофьорска книжка и сметка за комунални услуги или извлечение от банкова сметка.

Стъпка 3: Депозиране на средства

За финансирането на сметките eToro приема няколко начина на плащане – дебитна/кредитна карта, електронен портфейл (PayPal, Skrill, Neteller) или банков превод. Минималният депозит е $ 200. Ако искате да направите първи депозит, кликнете върху бутона ‘Депозит’ на таблото за търговия и изберете предпочитания от вас начин на плащане.

Стъпка 4: Започнете търговия със злато

Ако сте готови да направите първата си поръчка на пазара, влезте в таблото за управление на eToro, въведете “злато” в полето за търсене в горната част на страницата и кликнете върху първия резултат, който се появява.

След това ще бъдете насочени към страницата за търговия със злато, където можете да получите достъп до инструменти и функции, които ще ви помогнат да намерите подходяща информация. След като сте готови да сключите сделка, ще трябва да зададете поръчка. Кликнете върху бутона “Търговия” и ще получите формуляр за поръчка.

Във формуляра за поръчка въведете сумата на залога си, определете ливъриджа, който искате да приложите, и след това да кликнете върху бутона „Поставяне на поръчка“, за да завършите трансакцията си.

В заключение

Много трейдъри се радват на краткосрочната нестабилност на цените и дългосрочните характеристики на златото. Не само можете да спекулирате с цените на златото, но можете също да използвате благородния метал за хеджиране срещу инфлация и несигурност на пазарите. Затова и трейдърите на злато са склонни да се фокусират върху макроикономически събития, като икономически данни, сътресения на пазара, политическа нестабилност и инфлационен натиск.

Ако сте начинаещ трейдър, златото е добър актив, с който да започнете. Както показахме в това ръководство, CFD брокерите като eToro и Plus500 осигуряват най-лесния начин за навлизане на пазара на злато. Всичко, което трябва да направите, е да се регистрирате в една от тези платформи, да научите как работи и да намерите успешна стратегия за търговия.

Ако искате да стартирате търговия с eToro, кликнете на линка долу, за да откриете сметка, и започнете да търгувате злато!

eToro – Най-добрата платформа за търговия със злато в България

68% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при търговия с CFD (догвори за разлика)

Често задавани въпроси

Какъв е символът на спот цената на златото?

XAU е символът на спот цената на златото. Най-често срещаната двойка, свързана със златото, е XAU/USD.

Кои са най-добрите ETF-и върху злато в света?

Някои от най-популярните ETF върху злато за 2022 г. са SPDR Gold Shares(GLD), iShares Gold Trust (IAU), VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT).

Кои са двигателите на цената на златото?

Златото често се използва като сигурно убежище за предпазване от инфлация и икономическа рецесия, защото, за разлика от фиатните пари, предлагането на злато не се променя много и се счита за най-ценния актив на планетата. Някои от основните фактори, които влияят върху цените на златото, са търсенето и предлагането на злато, златодобивът, паричната политика на централните банки, икономическите данни (инфлация, БВП, данни за заплащането в икономическите сектори, с изключение на селското стопанство и др), движения на валутите (най-вече USD, AUS, JPY), политическа и икономическа нестабилност.

Каква е минималната сума, необходима за търговия със злато?

Това зависи от избрания от вас метод за търговия и платформа. За търговия с фючърси върху злато ще ви е необходима инвестиция по сметка от най-малко $ 5000, тъй като бъдещият договор за злато има обща стойност около $ 190 000 и изисква първоначален маржин от $4 950. Поради тази причина търговията с CFD върху злато е много по-достъпна.

Как се продава злато на късо?

Късите продажби на злато при търговията с фючърси изисква висок маржин, докато CFD брокерите често имат ниски изисквания за маржин и ниска инвестиция. Най-ефективният метод за къса продажба на злато е използването на CFD брокер.

За нас Georgi Stoyanov
За нас Georgi Stoyanov

Георги Стоянов е анализатор и инвеститор от София, България. Той е опитен пазарен анализатор и активен трейдър с над 10 години опит на финансовите пазари. Той е специализиран в дейтрейдинга, както и в дългосрочните инвестиции.

Scroll Up